خانه / پاسخگوی روز شمار / پیرامون ماه های قمری / جمادی الاول / عرب نسبت به زن غیرت داره و نسبت به زنها حساس است ؟چطور حضرت زهرا کتک خورده اند وکسی کاری نکرده؟

عرب نسبت به زن غیرت داره و نسبت به زنها حساس است ؟چطور حضرت زهرا کتک خورده اند وکسی کاری نکرده؟

یکی از مولوی ها می گفت من از شیعه تعجب می کنم که چطور میگن عمر فاطمه را کتک زده و مردم با غیرت عرب هیچ واکنشی از خود نشان نداده اند؟ عرب نسبت به زن غیرت داره و نسبت به زنها حساس است ؟

?پاسخ?

?ما از ایشان سوال می کنیم؛

۱⃣غیرت عرب به هنگام زنده به گور کردن دخترانشان کجا بود؟ چگونه غیرتشان اجازه می داد که دختران معصومشان را زنده به گور کنند چنان که خداوند می فرماید:

« در آن هنگام که از دختران زنده به گور شده سوال شود که به کدامین گناه کشته شدند»

?تکویر۷ و۸

ابن کثیر می نویسد:

« مردم زمان جاهلیت گاهی از ترس فقر و یا از ترس کمبود غذا فرزندانشان را می کشتند .آنان از فرزند دختر بدشان می آمد»

?تفسیر القرآن العظیم ج۲ ص۱۸۱

۲⃣مردان با غیرت عرب نسبت به زنان ، چگونه به خود اجازه می دادند که سمیه مادر عمار را شکنجه کنند؟

ابن حجر می نویسد:

« سمیه هفتمین کسی بود که ایمان آورد .ابوجهل او را اذیت می کرد و آن قدر نیزه بر پایین شکمش زد تا به شهادت رسید. آل مغیره او را بسیار آزار و اذیت می کردند»

?الاصابه ج۷ ص۷۱۲

۳⃣غیرت عرب کجا بود تا مانع آن شود که خالد بن ولید مالک بن نویره را به خاطر زیبایی همسرش نکشد و به همسرش تجاوز نکند؟

چنین آمده است:

« مالک بن نویره در حالی که همسرش همراه او بود برای گفت و گو با خالد بن ولید نزد او آمد .خالد با دیدن همسر او به شگفت آمد و گفت به خدا سوگند به آنچه نزد تو است نمی رسم مگر با کشتن تو به همین رو او را کشت و با همسرش زنا کرد»

?تاریخ یعقوبی ج۲ ص۱۳۱

۴⃣در حادثه کربلا غیرت عرب چگونه اجازه داد تا  دختران اهل بیت مورد اذیت و آزار و تعرض قرار گیرند؟

شیخ صدوق به نقل از فاطمه دختر امام حسین می نویسد:

« غارتگران به خیمه ما هجوم آوردند و من دختر خردسال بودم و خلخال طلا به پایم بود .مردی آن ها را می ربود …هرچه در خیمه های ما بود غارت کردند تا جایی که حتی چادر از سر ما برداشتند»

?امالی ص۲۲۹

این شواهد و سایر شواهدی که از ذکر آنها خود داری می کنیم گواه بر این است که استبعاد مذکور شما قابل اعتنا نمی باشد و دهها شاهد بر خلاف آن بوده که نشان از بی غیرت عرب هایی که هدایت اسلام را پذیرا نبوده اند  دارد.

?پرسمان اعتقادی

https://telegram.me/joinchat/BRb8LDwfNBiQIByOu36zjw