خانه / پاسخگوی روز شمار / پیرامون ماه های قمری / جمادی الاول / طبق روایت امام باقر علیه السلام حضرت زهرا نمی تواند خواهان ارث پیامبر صلی الله علیه وآله باشد!!!

طبق روایت امام باقر علیه السلام حضرت زهرا نمی تواند خواهان ارث پیامبر صلی الله علیه وآله باشد!!!

روایت  است که امام باقر  گفت: «زنان از زمین سهمیه ارث ندارند» و طوسی در تهذیب از میسر نقل کرده که گفت: «از أبا عبدالله ؛ در مورد حق ارث زنان پرسیدم؟ او فرمود: قیمت خشت و بنا و چوب و نی به زنان داده می‌شود، ولی از زمین ارث نمی‌برند»، و محمد بن مسلم از ابی جعفر؛ روایت کرده است که گفت: «زنان از زمین ارث نمی‌برند»، هم چنین عبدالملک بن اعین از ابو جعفر یا از ابو عبدالله  روایت می‌کند که گفت: «زنان از خانه، ملک، و زمین سهمیه ارث ندارند». در این روایت فاطمه یا کسی دیگر استثنا نشده است. پس بنابراین طبق روایات مذهب شیعه فاطمه حق ندارد خواهان ارث از پیامبر باشد.؟

?پاسخ?

?در گذشته یاد آور شده ایم که فدک هبه و بخشش پیامبر به فاطمه بوده است و ارث محسوب نمی شده است و اگر به مالکیت فدک از باب ارث استدلال شده است ، این استدلال اقناعی و از باب مجاب کردن خصم بوده است که جهت آگاهی به نمایه زیر رجوع فرمایید؛

https://t.me/Rahnamye_Behesht/5946

?حال اگر ما هم بخواهیم به ملیکت حضرت زهرا بر فدک از باب ارث استدلال کنیم به اشکال شما چنین پاسخ می دهیم؛

روایاتی که شما استدلال کردید  مربوط به ارث بردن زن از زوج و همسرش است که زوجه  از زوج در زمین ارث نمی برد   و ارتباطی به ارث بردن دختر از پدر یا موارد دیگر ندارد.

?امام باقر صراحتا تصریح می کند و می فرماید:

« زن از اموال شوهر در زمین و …ارث نمی برد»

?الکافی ج۷ ص۱۲۷

?التهذیب ج۹ ص۲۹۹

?الاستبصار ج۴ ص۱۵۳

?امام صادق علیه السلام فرمود:

« دختران در همه آنچه زوجه از آن ارث نمی برد ارث می برد»« لهن نصیبهن منه»

?وسائل الشیعه ج۲۶ ص۲۰۷

?الکافی ج۷ ص۱۳۰

?التهذیب ج۹ ص۲۹۹

?شاهد دیگر بر این که دختر از تمام اموال منقول و غیر منقول نظیر زمین و خانه و … ارث می برد روایات متعددی است که در مجامع حدیثی ما با این مضمون نقل شده است:

?شیخ حر عاملی بابی را گشوده است تحت این عنوان:

« دختر یا دختران اگر تنها باشند تمام اموال فرد متوفی به آنها می رسد»

?وسائل الشیعه ج۲۶ ص۱۰۰ باب ۴

?ابی حمزه می گوید از امام کاظم در مورد همسایه ام سوال کردم که از دنیا رفته است و تنها دخترانی از او باقی مانده است ؟

امام فرمود:« تمام اموال آن مرد ( منقول و غیر منقول) برای دختران است»

?الفقیه ج۴ ص۲۶۱

?حذیفه بن منصور می گوید:

« برادرم مرد و تنها یک دختر از خود باقی گذاشت .از علی در این مورد سوال کردم فرمود تمام اموالش برای آن دختر است»

?مستدرک الوسائل ج۱۷ ص۱۶۵

این روایات تصریح بر ارث بردن دختر از جمیع ما ترک و دارایی ها  می کند چه زمین و خانه باشد و چه غیر آن بنابراین استدلال با روایات مذکور  به عدم ارث بردن حضرت زهرا از پیامبر صحیح نمی باشد بلکه امام باقر علیه السلام صراحتا فرمود:

« وارث تمام ما ترک و دارایی های  پیامبر ، زهرا بوده است»

?الکافی ج۷ ص۸۶

?الفقیه ج۴ ص۲۶۱

?التهذیب ج۹ ص۲۷۷

?پرسمان اعتقادی

https://telegram.me/joinchat/BRb8LDwfNBiQIByOu36zjw