خانه / شبهات / پاسخگوی موضوعی / زنان / نظر اسلام در مورد اشتغال بانوان چیست؟

نظر اسلام در مورد اشتغال بانوان چیست؟

سوال

بنده درمورد یک موضوع فراگیر و عمومی جامعه حال حاضر دارم بحث و گفتگو میکنم
این موضوع هم بحث همکار بودن خانم نامحرم با آقای نامحرم هست،یعنی “رابطه کاری”

همان طور که میدانید همین رابطه های کار بسیاری خانواده هارو بهم ریخته و بسیاری ازدواج های محکوم به شکست رو شکل داده…

با توجه به این که روز به روز این موضوع داره فراگیرتر و بیشتر میشه مخصوصا در همین شرکتهای بازاریابی و…

آیا مراجع و رهبری نظری در این مورد ندادن؟؟؟
چه برخوردی با این موضوع دارن؟؟؟

آیا حدیث یا روایتی از ائمه معصوم در این مورد نداریم؟؟؟

بطور کلی این موضوع بین مراجع دینی و کارشناسهای اجتماعی و روانشناسی چگونه تحلیل میشه و چه جبهه ای گرفته اند؟؟؟

✅پاسخ
اسلام به زن حق اشتۼال وحق مالکیت وتحصیل ثروت داده است

?شخصیت وحقوق زن ص۱۸۳

واختلاط زن و مرد در محیط کار اگر سبب نگاه گناه الود نباشد وترس افتادن به حرام در میان نباشد از نگاه مراجع تقلید بی اشکال است

?احکام نگاه و پوشش ص۶۹ پرسش ۹۲

اما از روایات اسلامی استفاده می شود که انچه شایسته است ان است که زن در محیطی قرار گیرد که کاملا از نامحرم پوشیده باشد

امیر مومنان به فرزندش امام حسن چنین فرمود‌:

تا می توانی کاری کن که زن تو با مردان بیگانه معاشرت نداشته باشد هیچ چیز بهتر از خانه زن را حفظ نمیکند اگر بتوانی کاری کنی که جز تو مرد دیگری را نشناسد چنین کن

?نهج البلاۼه نامه ۳۱

امام باقر فرمود‌:

زنان از جمله چیزهایی هستند که حفظ وپوشاندن انان لازم است پس انان را با در خانه بودن حفظ کنید ومستتر دارید

?الفقیه ج۳ ص۳۹۰

حضرت زهرا فرمود‌:

برترین زنان کسانی هستند که نه انان مردان را ببینند و نه مردان انان را ببینند

?کشف الۼمه ج۱ ص۴۶۶

جهت اگاهی بیشتر از این نوع روایات رجوع فرمایید

?وسایل الشیعه ج۲۰ ص۶۵ باب ۲۴

? مستدرک الوسایل ج۱۴ ص۱۸۱ باب ۲۱

?کانال پرسمان اعتقادی