خانه / شبهات / پاسخگوی موضوعی / زنان / چرا حکومت اسلامی باید حجاب را در جامعه اجباری کند؟

چرا حکومت اسلامی باید حجاب را در جامعه اجباری کند؟

بنده به دنبال این هستم که آیا روایت و آیه ای مبنی براینکه حکومت اسلامی باید حجاب را اجبار کند وجود دارد؛ هم مسلمان هم غیر مسلمان؟

✅پاسخ
یکی از واجبات مسلم در اسلام مساله امر به معروف و نهی از منکر  است که در این باره روایات فراوانی وارد شده است

:امر به معروف دارای سه مرحله است
۱ (مرحله قلبی ( انزجار قلبی از گناه

۲ مرحله زبانی

۳ مرحله عملی

?وسایل الشیعه ج۱۶ ص۱۳۱ باب ۳

فقها نیز این مراحل را ذکر کرده اند و تصریح کرده اند که مرحله سوم و اقدام عملی بر عهده حاکم اسلامی وحکومت می باشد

?ترجمه تحریر الوسیله ، امام خمینی ج۱ ص۵۴۵

حجاب تا آنجا که در حریم زندگی خصوصی افراد است، یک امر فردی و خصوصی است و کسی نمی‌تواند دخالت کرده و تجسس نماید، ولی آنگاه که به یک امر اجتماعی تبدیل شد و با حقوق دیگران ارتباط پیدا کرد ، حکومت و حاکم می تواند از باب نهی از منکر و صیانت از اخلاق و معنویت جامعه، حجاب را الزامی کند و برای آن مجازات تعیین نماید.

بی حجابی از محرمات الهی محسوب می گردد و طبق قاعده هر فعل حرامی قابل تعزیر است  و تعزیر نیز با نظرِ حاکم است، یعنی از دیدگاه فقهی حاکم شرع می تواند برای جلوگیری از گسترش محرمات الهی و بالخصوص  بی حجابی، مجازات وضع کند.

ایت الله العظمی مکارم در مورد اجبار حکومت به مساله حجاب  می فرماید:

” حکومت اسلامی و مسلمانان نسبت به گناهان پنهانی افراد وظیفه ای ندارند ولی بدون شک نسبت به گناهانی که به طور علنی و اشکار در سطح جامعه مطرح انجام می شود وظیفه نهی از منکر دارد والا جایی برای انجام این وظیفه باقی نمی ماند”

ودر مورد حجاب غیر مسلمانان در مملکت اسلامی می آورند:

” یک اصل مسلم در اسلام داریم که هر حکمی که برای مسلمانان ثابت است دیگران نیز مکلف به آن هستند ( الکفار مکلفون بالفروع کما انهم مکلفون بالاصول ) بنابراین آنها هم موظف به حکم حجاب هستند وما دوران قبل از انقلاب را فراموش نکرده ایم که وقتی اختیار و آزادی داده شد چه زنانی با چه وضعی می آمدند و اکثر جوانان را به فساد کشیدند”

? احکام بانوان ص۱۸۵ و۱۸۶

حاصل آنکه طبق روایات و فتاوی فقها حکومت وحاکم اسلامی وظیفه دارد از باب امر به معروف ونهی از منکر وجلوگیری از کشیده شدن جامعه به فساد و فحشا حکم حجاب را در جامعه اجباری کند چه برای مسلمین وچه برای غیر مسلمین

?کانال پرسمان اعتقادی

یک دیدگاه

  1. حجاب در جامعه

    ۱۱۱- ملاک حجاب و پوشش در جامعه بایستی عرف باشد که حداقل شرع صادقانه و بی ریا می باشد زیرا هدف از حجاب جلب نظر و تحریک نکردن است. و چه بسا حجاب انگشت نما عین بی حجابی و هرزگی گردد. ولی باید دانست که عفاف و عصمت، مغز عدالت است که بدون عرفان نفس چه بسا حاصلی وارونه به بار آورد.

    ۱۱۲- هیچ شرک و ظلمی بدتر از اصرار در هدایت مردم نیست که خداوند در کتابش حتی انبیای خود را از این کار منع نموده و وعده به اشد عذاب کرده است زیرا اصل و حق دین همان اختیار و انتخاب است و لذا اکراه در دین را خداوند عین گمراهی (الغی) نامیده است.

    استاد علی اکبر خانجانی

    کتاب حکمت حکومت