خانه / شبهات / پاسخگوی موضوعی / زنان / چرا زنان نمیتوانند پیامبر باشند ؟

چرا زنان نمیتوانند پیامبر باشند ؟

نخست باید تعریفی از عدل داشته باشیم، سپس با توجه به آن تعریف ببینیم آیا اینکه از بین زنان کسی به پیامبری برگزیده نشده است مخالف عدالت است یا خیر؟

علما عدل را چنین تعریف کرده اند:
“العدل وضع کل شئ فی موضعه المناسب له”

“عدل یعنی هر چیزی  در جایگاه مناسب خودش قرار داده شود”

?محاضرات فی الالهیات،علامه سبحانی،ص۱۶۰

حضرت علی فرمود:

“عدل یعنی قرار دادن امور در جایگاه مناسب خودشان”

?نهج البلاغه،حکمت ۴۳۷

مقام پیامبری ،یک مسئولیت اجتماعی است و طبعا مسئولیت برای کسانی قرار می گیرد که شرایط لازم آن را داشته باشند و لوازم آن را نیز اجرا نمایند . از آنجا که وظیفه پیامبری  لازم است که در تماس مستقیم با مردم و انسان ها بوده وشرایط فیزیکی و جسمانی سختی را دارا باشند ، این مسئولیت به زنان واگذار نشده است. اگر با دیده انصاف نگریسته شود زن به جهت وظایف خاصى که در خلقت براى او تعیین شده است و به جهت موقعیت ویژه‏اى که در برابر مردان دارد کمترمى‏تواند وظایفى چون پیامبرى را به انجام برساند؛ یعنى اینکه ممکن است لیاقت پیامبرى را داشته باشد همان گونه که برخى زنان در همین مرتبه بوده‏اند مانند حضرت زهرا  اما در ایفاى نقش عملى خود مسلما با مشکلاتى روبه رو خواهند بود و این مسئولیت راهنمایی و هدایت مردم را با سختی مواجه خواهد کرد.

با توجه به این ویژگی زنان طبیعی است که آنان به عنوان پیامبر برگزیده نشوند وروشن شد که این مخالف با عدالت پرودگار نیز نیست لذا خداوند فرمود:

“خداوند بهتر میداند که چه کسانی را به پیامبری برگزیند”( انعام ۱۲۴)

?کانال پرسمان اعتقادی