خانه / شبهات / پاسخگوی موضوعی / زنان / چرا سر نماز باید حجاب داشته باشیم، مگه خدا هم نامحرمه !!!

چرا سر نماز باید حجاب داشته باشیم، مگه خدا هم نامحرمه !!!

دلیل ما برای وجوب پوشش بانوان در نماز روایات فراوانی است که از اهل بیت علیهم السلام رسیده است

?وسایل الشیعه،ج۴ ص۴۰۵ باب ۲۸

?مستدرک الوسایل،ج۳ ص۲۱۵ باب ۲۲

اما در باره چرایی این حکم ایت الله العظمی مکارم شیرازی پاسخ میدهد:

“شکی نیست که خداوند از همه چیز در همه حال با خبر است وپنهان برای او مفهومی ندارد. با بندگان خود نیز نامحرم نیست ولی انسان در حال عبادت خودرا در حضور خدا می بیند وبا او سخن می گوید وبه راز ونیاز با او بر میخیزد در چنین حالتی باید مناسبترین لباس را در حضور او بپوشد وروشن است که مناسبترین لباس برای زن همان لباس کامل است یعنی لباسی که نشانه عفت وپاکدامنی اوست وبهترین حالات اورا منعکس می کند تنها چنین لباسی شایسته حال عبادت است. حتی درمورد مردان نه تنها با بدن عریان نماز خواندن باطل ودور از روح خضوع واحترام به ساحت پرودگار است بلکه بهتر این است که علاوه بر پوشش مقدار واجب با لباسی نماز بخواند که نشانه نهایت احترام باشد مثلا تنها با لباس زیر نماز خواندن خوب نیست وشایسته است علاوه بر لباس زیر لباس رو را هم بپوشند”

?پاسخ به پرسشهای مذهبی،ص۳۰۹

?کانال پرسمان اعتقادی