خانه / شبهات / پاسخگوی موضوعی / پیرامون خداوند متعال / آیا سجده تنها باید برای خدا باشد؟

آیا سجده تنها باید برای خدا باشد؟

پرسش

اگر تنها سجده باید برای خدا باشد، چرا فرشتگان و شیطان مامور به سجده برای آدم شدند؟ و چرا یعقوب مامور به سجده برای یوسف شد؟ آیا عذر شیطان در عدم سجده برای آدم موجه نبود که او خدا نیست و من برای غیر خدا سجده نمی کنم؟

?پاسخ?

شک نیست که سجده به معنی پرستش برای خدا است چرا که در جهان هیچ معبودی جز خدا نیست و معنی توحید در عبادت نیز همین است که غیر از خدا را پرستش نکنیم.

?تفسیر نمونه ج۱ ص۱۸۳

?امام صادق علیه السلام فرمود:

« نماز و رکوع و سجده تنها برای خداوند می باشد»

?مصباح المتهجد ص۶۶۰

?بحار الانوار ج۱۰۱ ص۱۹۷

بنابراین جای تردید نخواهد بود که فرشتگان برای آدم سجده پرستش نکردند بلکه سجده برای خدا بود و آدم نقش قبله را داشت و به جهت تعظیم و تکریم آدم ، او به عنوان قبله برای سجده معرفی شد.

?پیامبر گرامی فرمود:

« سجود فرشتگان برای آدم نبود بلکه آدم به عنوان قبله بود که به سمت او سجده می کردند و سجده اصلی برای خدا بود و برای هیچ کس جایز نیست که برای غیر خدا سجده کند»

?وسائل الشیعه ج۶ ص۳۸۸

?وفرمود:

« خداوند آدم را خلق کرد و ما را در صلب او قرار داد و فرشتگان را به جهت تعظیم و اکرام ما امر به سجده برای آدم کرد اما سجده آنان به عنوان عبادت برای خدا بود و برای آدم جنبه اکرام و احترام را داشت زیرا ما در صلب آدم بودیم»

?عیون الاخبار ج۱ ص۲۶۳

?سجده یعقوب و فرزندانش هم برای یوسف به عنوان طاعت و عبادت الهی و تعظیم یوسف صورت گرفت.

?امام هادی علیه السلام فرمود:

« سجود یعقوب و فرزندانش برای یوسف نبود بلکه سجده آنان به جهت طاعت الهی و احترام یوسف بود چنان که سجده فرشتگان برای آدم برای خدا و جهت طاعت الهی احترام آدم بود »

?وسائل الشیعه ج۶ ص۳۸۷

بنابراین آدم و یوسف همچون خانه کعبه به عنوان قبله بوده اند که به سمت آنان سجده می شد اما سجده برای عبادت خداوند بوده است لذا در تعبیرات عرب گاهی گفته می شود « صلی للقبله» « فلان کس به سوی قبله نماز خواند».تعبیر « خروا له سجدا » و « اسجدوا لادم» همه از همین نوع است.

?تفسیر نمونه ج۱۰ ص۸۲

?پرسمان اعتقادی