خانه / شبهات / پاسخگوی موضوعی / پیرامون پیامبر اسلام / آیا پیامبر و یارانش حق داشتند که به کاروان ابوسفیان حمله کنند و اموال آن ها را غارت کنند؟

آیا پیامبر و یارانش حق داشتند که به کاروان ابوسفیان حمله کنند و اموال آن ها را غارت کنند؟

پرسش

آیا پیامبر و یارانش حق داشتند که به کاروان ابوسفیان حمله کنند و اموال آن ها را غارت کنند؟ این مساله ای است که دشمنان دین خیلی روی آن مانور می دهند تا پیامبر را متهم به غارتگری کنند.

?پاسخ?

جهت آگاهی تفصیلی از جریان جنگ بدر و تصمیم پیامبر بر مصادره کاروان قریش رجوع فرمایید؛

?بحار الانوار ج۱۹ ص۲۰۲ باب۱۰

اما آنچه در پاسخ گفتنی است؛

طبق آنچه تاریخ نویسان و محدثان و مفسران آورده اند  غزوه بدر از اینجا آغاز شد که ابوسفیان بزرگ مکه  در راس یک کاروان نسبتا مهم تجارتی که از چهل نفر با ۵۰ هزار دینار مال التجاره تشکیل می شد از شام به سوی مدینه باز می گشت، پیامبر گرامی به یاران خود دستور داد آماده حرکت شوند و به طرف این کاروان بزرگ که قسمت مهمی از سرمایه دشمن را با خود حمل می کرد بشتابند و با مصادره کردن این سرمایه، ضربه سختی بر قدرت اقتصادی و در نتیجه بر قدرت نظامی دشمن وارد کنند؛

پیامبر و یارانش حق داشتند دست به چنین حمله ای بزنند زیرا ؛

۱⃣اولا با هجرت مسلمانان از مکه به مدینه بسیاری از اموالشان به دست مکیان افتاد و خسارت سنگینی به آنها وارد شد و آنها حق داشتند چنین خسارتی را جبران کنند.

۲⃣ مردم مکه در طی ۱۳ سال اقامت پیامبر و مسلمین در آنجا کاملا نشان داده بودند که از هیچگونه ضربه و صدمه به مسلمانان فروگذار نخواهند کرد و حتی آماده کشتن شخص پیامبر  نیز شدند .چنین دشمنی با هجرت پیامبر به مدینه بیکار نخواهد نشست و مسلما نیروی خود را برای ضربه قاطعتری بسیج خواهد کرد.

عقل و منطق ایجاب می کند که مسلمانان به عنوان یک اقدام پیشگیرانه با مصادره کردن سرمایه عظیم کاروان تجارتی آنها ضربه سختی بر آنان وارد سازند و هم بنیه اقتصادی و نظامی خود را برای دفاع از خویشتن در آینده قوی کنند.

این اقدامی است که در همه برنامه های جنگی دنیا، در امروز و گذشته بوده و هست، و آنها که بدون در نظر گرفتن این جهات، سعی دارند حرکت پیامبر  را به سوی قافله در شکل یکنوع غارتگری منعکس سازند یا افراد بی اطلاعی هستند، که از ریشه های مسائل تاریخی اسلام بیخبرند و یا مغرضانی هستند  که سعی دارند واقعیتها را دگرگون جلوه دهند.

?تفسیر نمونه ج۷ ص۹۲

?پرسمان اعتقادی