خانه / شبهات / قرآنی / به نظرتون این تناقض نیست که خدا در جایی می گوید انسان را از نطفه آفریدیم و در جایی دیگر می گوید از خاک؟

به نظرتون این تناقض نیست که خدا در جایی می گوید انسان را از نطفه آفریدیم و در جایی دیگر می گوید از خاک؟

در این شکی نیست که از نظر قرآن ، حضرت آدم پدر انسان ها خلقت مستقل از خاک و گل داشته است چنان که می فرماید:

« یاد کن هنگامی را که به فرشتگان گفتیم برای آدم سجده کنید .پس همه جز ابلیس برای او سجده کردند .او گفت آیا برای کسی که از گل آفریدی سجده کنم»

?اسراء۶۱

?وفرمود:

« آنگاه که پرودگارت به فرشتگان گفت من بشری را از گل خواهم آفرید»

?ص۷۱

ابلیس گفت:

« من از او بهترم ، مرا از آتش آفریدی و او را از گل آفریدی»

?ص۷۶

وفرمود:

« مثل عیسی در نزد خدا همچون آدم است ، او را از خاک آفرید »

?ال عمران۵۹

که مراد خاک آمیخته به آب یعنی گل است.

وفرمود:

« انسان را از گلی خشکیده ، از گلی سیاه و بدبو آفریدیم»

?حجر۲۶

وفرمود:

« انسان را از گل خشکیده ای سفال مانند آفرید»

?الرحمان۱۴

اما در مورد فرزندان آدم می فرماید:

« ما شما را …از نطفه آفریدیم»

? مومنون۱۳- غافر۶۷- قیامت۳۷

اما در آیه ای خلقت همه انسانها را از خاک اعلام می دارد و می فرماید:

« ما شما را از خاک آفریدیم ، سپس از نطفه ، و بعد از خون بسته ، سپس از مضغه …»

?حج۵

خلقت تمام انسانها از خاک می تواند به دو معنا باشد؛

۱⃣منظور خاکی است که آدم از آن آفریده شد به این دلیل که آفرینش انسان نخستین  که سبب ایجاد سایر انسان ها بوده از خاک و گل بوده است درست است که به ما هم چنین خطابی بشود .

۲⃣امکان دارد اشاره به این باشد که همه انسانها قطع نظر از نکته بالا نیز از خاک هستند چرا که تمام مواد غذایی که نطفه را تشکیل می دهد و سپس مواد تغذیه کننده آن ، همه از خاک گرفته می شوند .البته بدون شک قسمت قابل توجهی از بدن انسان را آب و قسمتی را اکسیژن و کربن تشکیل می دهند که از خاک گرفته نشده ولی از آنجا که ستون اصلی تمام اعضای بدن را موادی که از خاک گرفته شده تشکیل می دهد این تعبیر کاملا صحیح است که انسان از خاک است.

?تفسیر نمونه ج۱۴ ص۲۳

?پرسمان اعتقادی