خانه / شبهات / قرآنی / خداوند در آیه ۱۹ملک میفرمایند: فقط خدای رحمان پرندگان را در فضا نگه میدارد، یعنی چه؟

خداوند در آیه ۱۹ملک میفرمایند: فقط خدای رحمان پرندگان را در فضا نگه میدارد، یعنی چه؟

پرسش

خداوند در آیه ۱۹ملک میفرمایند فقط خدای رحمان پرندگان را در فضا نگه میدارد، یعنی چه؟

من تحقیق کردم، دیدم به علت اختلاف فشار که در پر زدن هست میتونه در آسمان پرواز کنه و هواپیما رو هم اینجوری ساختن پس معنی ایه چیه؟

?پاسخ?

خداوند می فرماید:

« آیا پرندگانی را که بالای سرشان گاه بالهای خود را گسترده و گاه جمع می کنند نگاه نکردند؟ جز خداوند رحمان کسی آنها را بر فراز آسمان نگه نمی دارد چرا که او به هر چیز بینا است»

?ملک۱۹

پرندگان این اجسام دارای وزن بر خلاف قانون جاذبه از زمین بر میخیزند و به راحتی تمام بر فراز آسمان ها ، ساعتها و گاه هفته ها و ماهها پشت سر هم به حرکت سریع و نرم خود ادامه می دهند بی آنکه مشکلی داشته باشند.

چه کسی بدن آنها را به گونه ای آفریده است که به راحتی در هوا سیر کنند؟ چه کسی این قدرت را به بالهای آنان بخشیده و دانش پرواز را به آنها آموخته است .

خداوند است که وسائل و نیروهای مختلف را برای پرواز در اختیار آنها گذارده و با این وسائل و ابزار آنها را در آسمان نگه می دارد و هر زمان اراده کند این وسائل و ابزار پرواز را از آنان می گیرد.

بنابراین معنای آیه این است که خداوند با دادن ابزار و وسائل و قدرت پرواز ، پرندگان را در آسمان نگه می دارد و پرندگان با این اعطای الهی به شیوه خاصی به پرواز در می آیند .

?روشن می شود که محتوای آیه با بیان شما در تعارض نمی باشد و همان اختلاف فشار در پر زدن که به تعبیر شما سبب پرواز پرندگان است را خداوند به صورت تکوینی در آنان نهفته  و از این طریق آنها را در آسمان نگه می دارد.

?تفسیر نمونه ج۲۴ ص۳۴۳

?پرسمان اعتقادی