خانه / شبهات / پیرامون ائمه عليهم السلام / خرافات در کتابهای شیعه است

خرافات در کتابهای شیعه است

پرسش

با یک دوست سنی بحثی داشتم گفت خرافات تو کتابهای شما است از جمله اینکه می گویید امام حسین از انگشت پیامبر شیر می خورد و از فاطمه شیر نمی خورد؛ آیا واقعا چنین چیزی قابل قبول است؟

پاسخ:

شیخ کلینی از امام صادق علیه السلام روایت می کند که فرمود:

«امام حسین  نه از پستان حضرت فاطمه  و نه زنان دیگر شیر نخورد پیامبر انگشت و زبانش را در دهان او می‌گذاشت و او می‌مکید و این برای دو  سه روزش کافی بود .بنابراین است که گوشت و خون حسین از گوشت و خون پیامبر تشکیل شد» (الکافی ج۱ ص۴۶۵ – کامل الزیارات ص۵۷)

در این شکی نیست که از پیامبر گرامی معجزات و کرامات زیادی صادر شده است که قضیه مذکور یکی از آن موارد است .

چه مانع عقلی برای تحقق این کرامت و معجزه وجود دارد در حالی که همانند آن بارها از پیامبر صادر شده است و علمای اهل سنت در کتب خود ذکر کرده اند از جمله؛

۱- بخاری در صحیح خود نقل می کند:

« جابر می گوید در یکی از سفرها همراه پیامبر بودیم که هنگام نماز عصر فرا رسید و ما بیش از اندکی آب همراه نداشتیم و همان مقدار را در ظرفی ریختیم .در این حال پیامبر به میان ما آمد و دست خود را در میان آن ظرف فرو برد و انگشتان را از یکدیگر جدا کرد و فرمود برکت الهی را برای وضو گیران از خداوند خواهانم .بلافاصله مشاهده کردیم که آب از میان انگشتان مبارکش فواره می زند .در این موقع مردم از آن آبها وضو گرفتند و رفع تشنگی نمودند. ما در آن روز هزار و چهار صد تن بودیم » (صحیح بخاری ج۹ ص۱۰۴ -سنن نسائی ج۱ ص۸۰)

۲- در روایت دیگری می آورد که مسلمین در حدیبیه دچار کم آبی شدند :

« پیامبر دست مبارکش را در میان دلو فرو بردند .ناگهان آب از میان انگشتانش مانند چشمه جوشان جاری شد در این موقع همگی از آن نوشیدیم و وضو گرفتیم .

جابر می گوید:

« اگر صد هزار تن هم بودیم آن آب همگی ما را کفایت می کرد » صحیح بخاری ج۶ ص۳۸

این مضمون را دیگران از علمای اهل سنت هم نقل کرده اند؛

مسند احمد ج۵ ص۲۹۸

سنن ترمذی ج۲ ص۷۸

طبقات ابن سعد ج۱ ص۹۸ قسم ۱

تاریخ بغداد ج۱۲ ص۲۸۷ و …

بنابراین جریان سیر کردن امام حسین توسط پیامبر به قدرت غیبی و معجزه ، هیچ بعد و استبعادی را نمی پذیرد و یک خارق عادت قلمداد می شده است که همانند آن بارها از پیامبر اسلام و سایر پیامبران صادر شده است .

مگر عیسی بدون پدر به دنیا نیامد؟ مگر عصای موسی تبدیل به مار نشد؟ مگر عیسی از گل،  پرنده خلق نمی کرد و مردگان را زنده نمی گرد؟

همه این امور به عنوان معجزه و عمل خارق العاده قابل پذیرش است و عمل پیامبر اکرم هم  در سیر کردن امام حسین  از همین باب قابل قبول است ‌.

پرسمان اعتقادی