خانه / شبهات / قرآنی / در قرآن آمده است که تنها خدا می داند که جنین بچه داخل شکم چیست؛ پسر است یا دختر ولی اکنون دستگاه های سونوگرافی نیز چنین چیزی را می دانند، آیا این غیر الهی بودن قرآن را ثابت نمی کند؟

در قرآن آمده است که تنها خدا می داند که جنین بچه داخل شکم چیست؛ پسر است یا دختر ولی اکنون دستگاه های سونوگرافی نیز چنین چیزی را می دانند، آیا این غیر الهی بودن قرآن را ثابت نمی کند؟

?خداوند می فرماید:

« آگاهی از زمان قیام قیامت مخصوص خداست و او است که باران نازل می کند و آنچه در رحم مادران است می داند و هیچ کس نمی داند فردا چه می کند و هیچکس نمی داند در چه سرزمینی می میرد فقط خدا عالم و آگاه است»

?لقمان۳۴

مراد از آگاهی به جنین درون شکم مادر تنها جنسیت نیست بلکه مراد تمام خصوصیات آن جنین است اعم از خصوصیات جسمانی و زشتی و زیبایی و سلامتی و بیماری و استعدادهای درونی و ذوق علمی و فلسفی و ادبی و سایر صفات و کیفیات روحی .روشن است که جز خداوند کسی آگاهی بر تمام این جهات ندارد.

?تفسیر نمونه ج۱۷ ص۹۹

حضرت علی علیه السلام فرمود:

« خداوند سبحان از آنچه در رحم ها است آگاه است که پسر است یا دختر ، زشت است یا زیبا ، سخاوتمند است یا بخیل ، سعادتمند است یا شقی ، چه کسی آتش گیره دوزخ است و چه کسی در بهشت دوست پیامبران اینها علوم غیبیه ای است که غیر خدا کسی نمی داند »

?نهج البلاغه خطبه۱۲۸

این عبارت به خوبی نشان می دهد که مقصود آگاهی از تمام صفات جسمی و روحی جنین است نه خصوصیت جنسیت آن

?پرسمان اعتقادی