خانه / شبهات / قرآنی / در قرآن می گوید ما همه چیز را زوج آفریدیم اما کرم خاکی و موجودات تک سلولی ، تک جنسی هستند، آیا در این جا قرآن با علم متناقض نیست؟

در قرآن می گوید ما همه چیز را زوج آفریدیم اما کرم خاکی و موجودات تک سلولی ، تک جنسی هستند، آیا در این جا قرآن با علم متناقض نیست؟

زوج در اصل معنای لغوی خود به هر دو موجودی که قرین یکدیگر و یا ضد یکدیگر باشند اطلاق می شود لذا به دو اتاق مشابه یک خانه و یا دو لنگه درب و یا دو همکار و یا شب و روز و یا تلخ و شیرین و زن و شوهر به همه این ها زوج گفته می شود .

?معج الوسیط ، ماده زوج

?تفسیر نمونه ج۱۸ ص۳۷۶

قرآن در آیاتی تصریح به وجود قانون زوجیت در عالم گیاهان کرده است .

می فرماید:

« از آسمان آبی نازل کردیم و به وسیله آن در روی زمین از ازواج گوناگونی از گیاهان پر ارزش رویانیدیم»

?لقمان۱۰

همین مضمون در آیه ۷ شعراء و ۷ ق نیز آمده است.

ما می توانیم زوجیت را در مورد گیاهان به معنای معروفش که اختلاط نر و ماده می باشد بگیریم .

در گذشته انسانها کم و بیش فهمیده بودند که بعضی از گیاهان دارای نوع نر و ماده هستند و برای بارور ساختن گیاهان از طریق تلقیح استفاده می کردند این مساله در مورد درختان نخل کاملا شناخته شده بود ولی نخستین بار « لینه » دانشمند و گیاهشناس معروف سوئدی در اواسط قرن ۱۸ میلادی موفق به کشف این واقعیت شد که مساله زوجیت در دنیای گیاهان تقریبا یک قانون عمومی است و گیاهان نیز همانند غالب حیوانات از طریق آمیزش نطفه نر و ماده بارور می شوند و سپس میوه می دهند .

?تفسیر نمونه ج۱۵ ص۱۹۱

قرآن در آیات دیگری بحث زوجیت عمومی در میان تمام موجودات را مطرح می کند.

در آیه۴۹ سوره ذاریات مى خوانیم: «و از هر چیز یک جفت آفریدیم (و اینها همه براى آن است که) شاید متذکّر شوید»

?در آیه۳۶ سوره یس مى فرماید: «منزّه است کسى که تمام زوج ها را آفرید، از آنچه زمین مى رویاند، و از خودشان، و از آنچه نمى دانند»

این آیه به وضوح بیشترى گستردگى زوجیت را در گیاهان و انسان ها و اشیایى که از محدوده علم بشر بیرون است بیان مى کند.
.
?با توجه به معنای لغوی ماده « زوج » که به معنای دو موجود قرین یکدیگر است امروزه ما تفسیردقیق ترى براى این دو آیه مى یابیم؛

تحقیقات علمى این حقیت را به خوبى اثبات کرده که تمام موجودات جهان ماده از اجزاى بسیار کوچکى به نام اتم تشکیل شده، و این اجزاء که در گذشته به عنوان موجود نشکن (اجزاء لاتَتَجَزى) شناخته شده بود و به همین دلیل نام اتم (به معناى نشکن) براى آن انتخاب کرده بودند؛ با سر پنجه علم و دانش بشر، شکسته شده و انرژى اتمى و صنایع مربوط به آن از اینجا نشات گرفت.

هنگامى که اتم را شکافتند آن را مرکب از اجزایى که عمدتاً« الکترون ها» ( ذرات گردنده اتم که داراى بار منفى الکتریسیته هستند ) و« پروتون ها » (هسته اتم که داراى بار الکتریسته مثبت است ) یافتند؛

و به این ترتیب معناى دقیق ترى از زوجیت در تمام ذرات عالم هستى، یعنى وجود دو شی نر و ماده مثبت و منفى، فاعل و قابل به دست آمد که هیچ استثنایى نیز براى آن وجود ندارد .این را نیز می دانیم که دو جسم با دو بار الکتریسته ناهمنام مثبت و منفی یکدیگر را جذب می کنند .آیا جاذبه و کششی که میان دو جسم یا دو نوع بار الکتریکی وجود دارد شباهت کاملی با جاذبه جنسی که میان دو زوج وجود دارد نیست؟ بدیهی است وجود اجزای دیگری در اتم ضرری به آنچه گفتیم نمی زند.

?حضرت علی علیه السلام فرمود:

« خداوند در میان قوای متخاصم جهان الفت ایجاد کرده و در میان قوای نزدیک جدایی افکنده است»

?الکافی ج۱ ص۱۳۹

پیام قرآن ج۸ ص۱۸۲

کرم خاکی و موجودات تک سلولی که به گفته شما خارج از قانون زوجیت قلمداد می شوند بر اساس این معنایی که ما از زوجیت به معنای مقرونیت بیان کردیم داخل در قانون زوجیت عمومی هستند که قرآن بیان می کند و گفته قرآن پرده از قاعده علمی برداشته است که قرن ها بعد مورد کشف واقع شده است .

?قرآن و آخرین پیامبر ، ص۱۶۶

?پرسمان اعتقادی