خانه / شبهات / پاسخگوی موضوعی / نماز / دلیل عقلی شکسته خواندن نماز چیست؟

دلیل عقلی شکسته خواندن نماز چیست؟

کسیکه درمسافرت هست امروزه هیچ سختی ندارد و خیلی هم راحت است و آرامش داد و با وطن خود هیچ فرقی ندارد پس چرا باید نمازش را در این حال هم شکسته بخواند؟

?پاسخ?

?ما در گذشته مفصلا مدارک شکسته خواندن نماز را در مسافرت از قرآن و کتب شیعه و اهل سنت اثبات کرده ایم و آورده ایم که اگر اهل سنت در سفر نماز را تمام می خوانند بر خلاف سنت رسول گرامی رفتار می کنند که جهت آگاهی به نمایه زیر رجوع فرمایید؛

http://maaref-eslami.com/?p=1003

حال سوال شما این است که فلسفه شکسته خواندن نماز در مسافرت چیست با توجه به این که امروزه اسباب مسافرت راحت تر شده است و وطن و غیر وطن فرق خاصی ندارد؟

برای پاسخ باید توجه کرد؛

در روایات ما ، حکم تقصیر و شکسته خواندن نماز در مسافرت به عنوان یک تخفیف و هدیه الهی یاد شده است.

?پیامبر گرامی فرمود:

« خداوند عز و جل بر بیماران امتم و مسافران آن با افطار در سفر و شکسته خواندن نماز تصدق و لطف کرده است .آیا شادی شما در این است که صدقه الهی را به او باز گردانید ( و مطابق حکم خداوند رفتار نکنید)»

?الکافی ج۴ ص۱۲۷

?امام صادق علیه السلام فرمود:

«( هر کس هدیه الهی را رد کند ) و در سفر نماز را چهار رکعتی بخواند من از او بیزارم»

التهذیب ج۴ ص۲۱۸

?عقاب الاعمال ص۳۲۹

?پیامبر گرامی فرمود:

« خداوند به من و به امت من هدیه ای داده است که به هیچ یک از امت های گذشته نداده است و آن افطار در سفر و شکسته خواندن نماز است .هر کس مطابق آن رفتار نکند هدیه خداوند را رد کرده است»

?وسائل الشیعه ج۸ ص۵۲۱

امام رضا علیه السلام فرمود:

« خداوند حکم شکسته خواندن نماز را  به خاطر مسافرت و سختی و رنج سفر و اشتغال به کارهای شخصی و اقامت جعل کرده است تا مسافر از رسیدگی به مشکلاتی که برایش در سفر پیش می آید عقب نماند و این حکم رحمت و تعطفی از جانب خداوند است»

?عیون الاخبار ج۲ ص۱۱۲

?علل الشرایع ج۱ ص۲۶۶

از این روایات استفاده می شود که شکسته خواندن نماز در مسافرت یک هدیه و تخفیف الهی است .

اگر چه شما ممکن است در سفر رنج و ناراحتی نداشته باشید اما خداوند رحمان چنین خواسته است که این تخفیف و هدیه را در حق مومنین روا بدارد تا اگر فرضا در سفر گرفتار سختی و مشقتی شدند نماز مانع رسیدگی به مشکلات و معیشتشان نشود چنان که در روایت امام رضا علیه السلام آمد لذا رد کردن این هدیه و تخفیف الهی ناپسند شمرده شده است.

?پرسمان اعتقادی