خانه / شبهات / پاسخگوی موضوعی / پیرامون خداوند متعال / مگر نمی گویید خداوند سریع الحساب است و در یک چشم به هم زدن به حساب بندگان رسیدگی می کند با این وجود قیامت باید خیلی سریع تمام بشود در حالی که خداوند در سوره معارج آیه ۴ می گوید قیامت پنجاه هزار سال طول می کشد؛ آیا این تناقض نیست؟

مگر نمی گویید خداوند سریع الحساب است و در یک چشم به هم زدن به حساب بندگان رسیدگی می کند با این وجود قیامت باید خیلی سریع تمام بشود در حالی که خداوند در سوره معارج آیه ۴ می گوید قیامت پنجاه هزار سال طول می کشد؛ آیا این تناقض نیست؟

سوالی دارم که از هرکی پرسیدم نتونستم جواب قانع کننده بگیرم  و اون این است که مگر نمی گویید خداوند سریع الحساب است و در یک چشم به هم زدن به حساب بندگان رسیدگی می کند با این وجود قیامت باید خیلی سریع تمام بشود در حالی که خداوند در سوره معارج آیه ۴ می گوید قیامت پنجاه هزار سال طول می کشد آیا این تناقض نیست؟

?پاسخ?
در این شکی نیست که یکی از صفات خداوند « سریع الحساب» بودن او است چنان که می فرماید:

« خداوند سریع الحساب می باشد»

?آل عمران ۱۹۹- مائده ۴- ابراهیم ۵۱- غافر۱۷

?حضرت علی علیه السلام فرمود:

« خداوند حساب تمام بندگانش را در زمان کوتاهی به اندازه زمان دوشیدن یک گوسفند رسیدگی می کند»

?مجمع البیان ج۳ ص۳۱۳

?وفرمود:

« خداوند حساب همه بندگان را تنها در یک چشم بر هم زدن رسیدگی می کند»

?مجمع البیان ج۲ ص۲۹۸

دلیل این سرعت روشن است زیرا حساب منوط به علم و آگاهی کامل ، قدرت فوق العاده و رعایت عدالت از هر نظر است و چون خداوند همه این صفات را در حد کمال داراست می تواند در یک چشم به هم زدن حساب همگان را برسد.

اصولا وضع اعمال انسانها و آثاری که از خود در روح و جسم ما به یادگار می گذارد چنان است که خود به خود حساب همه کارها را حفظ می کند و از این نظر می توان آنها  را به اتومبیل ها و هواپیماها و کشتی ها تشبیه کرد که با داشتن دستگاه کیلومتر سنج همیشه حساب تمام مسیرهایی را که در گذشته عمر خود داشته اند حفظ می کند و با یک نگاه می توان فهمید آنها در تمام عصر خود چقدر راه پیموده اند .منتها دیده ای می خواهد که این مسافت سنج ها را در وجود انسان در چشم و گوش و دست و پا و روح و جان او ببیند و بخواند.

?پیام قرآن ج۶ ص۱۲۷

?اما باید توجه کرد که آیه ۴  سوره معارج که می گوید روز قیامت پنجاه هزار سال طول می کشد « فی یوم کان مقداره خمسین الف سنه» منافاتی با سریع الحساب بودن خداوند ندارد ؛

زیرا آیه مورد بحث سخنی در مورد مساله حسابرسی خلائق در بر ندارد بنابراین می توان گفت که توقف گروهی در عرصه محشر به مدت طولانی نه برای حسابرسی بلکه برای  نوعی مجازات و سر گردانی است و این درباره کافران و بدکاران است و گرنه مطابق روایات مومن توقفش در عرصه محشر بسیار کوتاه است .

علامه مجلسی روایت می کند که پس از نزول آیه سوره معارج ابوسعید خدری به پیامبر عرضه داشت که چقدر این روز طولانی است .پیامبر گرامی فرمود:

« قسم به کسی که جان من در قبضه قدرت او است این روز طولانی آن قدر نسبت به افراد با ایمان سبک می شود که حتی از مدت زمان خواندن یک نماز که در دنیا می خواند کمتر خواهد بود»

?بحار الانوار ج۷ ص۱۲۳

نقل جواب از کتاب؛

?پیام امام امیر المومنین ، ایت الله  مکارم ج۱۴ ص۴۷۵

?پرسمان اعتقادی