خانه / پاسخگوی روز شمار / پیرامون ماه های قمری / رمضان / میگن در شب قدر اعمال مقدر میشه اگر اعمال ما مقدر شده!!! پس اختیار ما چی میشه؟ اگر مقدر شده من گناه کنم ،بدبخت بشم ،و …پس تقصیری ندارم!!!

میگن در شب قدر اعمال مقدر میشه اگر اعمال ما مقدر شده!!! پس اختیار ما چی میشه؟ اگر مقدر شده من گناه کنم ،بدبخت بشم ،و …پس تقصیری ندارم!!!

پاسخ

از جمله امور مسلم نزد ما مساله قضا و قدر میباشد و این که امور در شب قدر مقدر میشود

?امام صادق فرمود:

« تقدیر در شب نوزدهم ماه رمضان است ،تحکیم ساختن آن امور مقدر شده در شب بیست و یکم است و امضا و قطعی ساختن آن در شب بیست و سوم ماه رمضان است»

?الکافی ج۴ ص۱۵۹

و آمده است که این مقدر ساختن،تقدیرات یک ساله عمر انسان تا ماه رمضان سال آینده است

?الکافی ج۴ ص۱۶۰

اما باید توجه کرد که مساله قضا و قدر و تقدیر امور توسط خداوند  منافاتی با اختیار انسان ندارد مهم ان است که مقدرات پرودگار به طور صحیح تفسیر شود:

« مقصود از تقدیرهای خداوند همان سنت های قطعی است که بر ما و جهان حکومت می کنند و تاثیر این سنت ها در خوشبختی و بدبختی مردم قطعی و تخلف ناپذیر است و ما در انتخاب هر سنتی از این سنن مختار و ازاد هستیم

تقدیر الهی درباره ملتی که تن به تنبلی و بیکاری درد دهند و با یکدیگر به نزاع و اختلاف برخیزند و نیروهای خداد را در مسیر های غلط به هدر دهند واز وضع زمان و محیط خود اگاهی نداشته باشند ان است که دیر یا زود از هم متلاشی گردند ولی تقدیر خداوند درباره ملتی که به فکر محرومان زحمتکش باشد و با کم کردن فاصله طبقاتی انان را از یک زندگانی ابرومند برخور دار سازندل وبه طور خلاصه ملتی که عاطفه  ودادگر باشند این است که همواره از ثبات و ارامش و ترقی و پیشرفت و تحرک و سازندگی برخوردار شوند

این ما هستیم که از هر یک از این دو تقدیر یکی را انتخاب می کنیم

اگر شخص بیمار به پزشک مراجعه کند و دارو بخورد خوب میشود و اگر به پزشک مراجعه نکند و یا دارو نخورد یا می میرد یا رنجور می شود هر دو سرنوشت به دست خداست و انتخاب هریک با ماست واثر ان به حکم خداست

هر کس تلاش و کوشش کند موفق می شود و هرکس از امکاناتش استفاده نکند،سرنوشتش خراب میشود

تقدیر خداوند این است که هر کس صله رحم کند و صدقه دهد عمرش زیاد شود و هر کس قطع رحم کند عمرش کم شود

شما میتوانید با مراجع به سنن خداوند در جهان افرینش صدها مثال برای قضا وقدر مربوط به افعال بشر پیدا کنید ومعنای تقدیر را درباره کارهای انسان بدست اورید

پیامبر گرامی فرمود:

« پنج طایفه هستند که دعای انان مستجاب نمی شود یکی از انان کسی است که از زیر دیوار کج که در حال ریختن است فرار نکند و دیوار فرو ریزد »

?بحار الانوار ج ۵ ص ۱۰۵

دعای او مستجاب نمی شود زیرا سرنوشت کسی که از دیوار کج فرار نکند مرگ است ولی با اختیار خود به استقبال این سرنوشت رفت در صورتی که می توانست تقدیر دیگری انتخاب کند

امیر مومنان از زیر دیواری که مشرف بر ریختن بود فرار کرد وقتی به او اعتراض کردند که ایا از قضا و قدر خداوند فرار می کنی فرمود:
« از قضایی به قضای دیگر و از سرنوشتی به سرنوشت دیگر فرار می کنم و هر دو تقدیر خداست»

?توحید ،صدوق ص۳۶۹

یعنی من در انتخاب هر دو ازاد هستم اگر در زیر دیوار بنشینم و فرو ریزد و بمیرم به حکم سرنوشت است واگر فرار کنم و سالم بمانم ان نیز به حکم سرنوشت است»

?پاسخ به پرسشهای مذهبی،ایات عظام سبحانی ومکارم،ص۶۵

با این بیان روشن میشود که مساله قضا و قدر و تقدیرات خداوند منافاتی با اختیار انسان ندارد

از سوی دیگر خداوند می داند که انسان با اختیار خود  از کدام یک از تقدیرات تبعیت می کند .ایا با اختیارش صله رحم می کند تا عمرش زیاد شود یا قطع رحم می کند تا عمرش کم شود .با اختیارش تلاش می کند تا موفق شود یا تنبلی می کند تا شکست بخورد

همان امری را که قرار است انسان با اختیار خودش انجام دهد نزد خداوند معلوم است و پرودگار در پرونده عمل او ثبت می کند و طبق روایات در شب قدر فرشتگان آن پرونده را به محضر امام عصر عرضه می کنند

?بحار الانوار ج۲۵ ص۴۷ باب ۳

♦️پرسمان اعتقادی