خانه / شبهات / پاسخگوی موضوعی / موضوعات دیگر / چرا در این زمان عذاب های نابود کننده همانند آنچه در امت های گذشته اتفاق می افتاد وجود ندارد در حالی که گناهان بیشتر شده است؟

چرا در این زمان عذاب های نابود کننده همانند آنچه در امت های گذشته اتفاق می افتاد وجود ندارد در حالی که گناهان بیشتر شده است؟

عذاب های عمومی و فراگیر و استیصالی همانند آنچه در امت های گذشته اتفاق می افتاد به خاطر وجود پیامبر گرامی و اهل بیت ایشان از زمینیان برداشته شده است و خداوند تا زمانی که اهل بیت در دنیا باشند افراد را گرفتار عذاب استیصال و فراگیر نخواهد کرد.

خداوند خطاب به پیامبرش می گوید:

«خداوند آنان را به خاطر حضور تو در میان انان عذاب نمی کند»

?انفال۳۳

?امام سجاد فرمود:

« ما مایه امنیت زمینیان از عذاب و هلاک شدن هستیم»

?امالی صدوق ص۱۸۶

در روایتی آمده است که جابر از امام باقر سوال کرد به چه علت زمین محتاج به حضور امام است .فرمود:

« برای انکه عالم بر صلاح و امنیت خود باقی بماند چرا که خداوند زمینیان را عذاب نمی کند در صورتی که بینشان امامی باشد چرا که پیامبر فرمود اهل بیت من مایه امان برای زمینیان هستند و وقتی انان نباشند زمینیان را انچه مکروه می دارند خواهد رسید»

?علل الشرایع ج۱ ص۱۲۳

بنابراین عذاب عمومی و استیصالی ظالمین در دنیا اتفاق نمی افتد و خداوند به حساب آنان در سرای دیگر خواهد رسید .

اما این مانع از آن نیست که عذاب های غیر فراگیر و عمومی بر ظالمین و گناهکاران نازل شود و آن هم پس از اتمام حجت و رسیدن دعوت الهی می باشد چنان که می فرماید:

« مجازات نخواهیم کرد مگر آنکه پیامبری مبعوث کنیم ( و اتمام حجت کنیم)»

?اسراء۱۵

?ومی فرماید:

« هیچ شهری را هلاک نکردیم مگر آنکه برای آن هشدار دهندگانی بود»

?شعراء۲۰۸

خداوند از طریق اسباب اراده خود را در دنیا محقق می سازد چنان که می فرماید:

« خداوند ابا دارد از این که پدیده ها بدون دخالت علتشان به وجود آید»

?الکافی ج۱ ص۱۸۳

در روایات ما بیان شده است که خداوند از طریق زلزله ، سیل ، خشکسالی ، بیماری های مختلف ، و سایر پدیده های طبیعی ، گرانی ، زمامداران ظالم و… افراد سرکش و ظالم را در دنیا مجازات می کند.

?بحار الانوار ج۷۰ ص۳۶۶ باب۱۳۸

اما متاسفانه امروزه با کشف علت های طبیعی و حمل این حوادث بر اتفاقات طبیعی عالم بسیاری از مردم از متذکر شدن به این حوادث غافل هستند و بدون پند گرفتن به مسیر خود ادامه می دهند اما همین حوادث اگر در امت های گذشته اتفاق می افتاد دلیل روشنی بر عذاب و هلاکت آنان تلقی می شد .

?پرسمان اعتقادی

یک دیدگاه

  1. کی می گه عذاب نیست هست خیلی هم زیاده منتها یه کم زمان می بره از قدیم گفتن از مکافات عمل غافل نشو گندم از گندم بروید جوزجو واقعا هم اینطوری یه هر چیزی یه حکمتی داره