خانه / شبهات / پاسخگوی موضوعی / زنان / چرا در حکمت ۶۱ نهج البلاغه آمده که زن عقربی شیرین نیش است، آیا این توهین به زنان نمی باشد؟

چرا در حکمت ۶۱ نهج البلاغه آمده که زن عقربی شیرین نیش است، آیا این توهین به زنان نمی باشد؟

حضرت امیر در حکمت ۶۱ نهج البلاغه می فرماید:

« زن عقربی است که نیش او شیرین است»

حضرت علی در این سخن حکیمانه به یکی از ویژگی های متضاد زنان اشاره کرده و می فرماید « زن عقربی است که نیش زدن او شیرین است»

حال توجه به نکاتی لازم است؛

۱⃣ما در بسیارى از آیات قرآن حتى مذمتی  از نوع بشر مى بینیم.

?خداوند می فرماید:

«به یقین انسان حریص و کم طاقت آفریده شده ،  هنگامى که بدى به او رسد، بى تابى مى کند و هنگامى که خوبى به او رسد بخل میورزد و مانع دیگران مى شود»

?معارج ۱۹-۲۰

و در جاى دیگر مى خوانیم: « انسان به یقین بسیار ظالم و جاهل بود»

?احزاب۷۲

و در جاى دیگر او را، «کفور مبین» (کفران کننده آشکار) نامیده است

?زخرف ۱۵

و در جاى دیگر از انسان به عنوان موجودى که هرگاه به نعمت مى رسد طغیان مى کند، یاد شده است .

?علق ۶-۷

بى شک، انسان در طبیعتش نه «کفور مبین» است نه «ظلوم و جهول» و نه طغیانگر، بلکه ظاهر این است که این بحثها درباره انسانهایى است که تحت تربیت رهبران الهى قرار نگرفته اند و به صورت گیاهان خودرو، در آمده اند. نه راهنمایى و نه بیدارگرى دارند و در میان هوس ها غوطه ورند.

به همین دلیل در قرآن از مقام انسان  با تقوا و مطیع فرمان الهى، مدح و تمجید فراوان شده و اصولا بنى آدم به عنوان گل سرسبد جهان آفرینش معرّفى گردیده است

?اسرائ ۷۰

در مورد جنس زن نیز مطلب همین گونه است، در میان زنان افراد شایسته اى داریم که حتی  در میان مردان مانند آنها کم است و به عکس، زنان بسیار منحرفى داریم که سرچشمه بسیارى از نابسامانى هاى جامعه بشرى هستند.

۲⃣به یقین منظور حضرت علی همه زنان نیستند زیرا بسیاری از آنان دارای چنان ایمان و تربیت و اخلاقی هستند که هرگز همسرانشان از آنها نیشی احساس نمی کنند .بلکه منظور این است که در طبیعت زن اگر تربیت کافی نداشته باشد و از ایمان و معرفت روح او سیراب نشود حالت گزندگی همچون عقرب به خود می گیرد و همسر خود را مورد نیش و آزار قرار می دهد اما در کنار نیش های او ، نوش های فراوانی نیز وجود دارد که نیش های  او را قابل تحمل بلکه شیرین می کند .

این سخن حکیمانه برای همسران این گونه زنان این پیام را دارد که به دلیل فوائد وجودی آنان نیش های آنها را تحمل کنند.

امام صادق علیه السلام فرمود:

« یکی از حقوق زن بر مرد این است که اگر کار جاهلانه ای انجام دهد او را ببخشد و از او در گذرد»

?الکافی ج۵ ص۵۱۰

وفرمود:

« پدرم همسری داشت که او را اذیت می کرد اما پدرم از او می گذشت و او را می بخشید»

?وسائل الشیعه ج۲۰ ص۱۶۹

بنابراین این سخن ناظر به زنان تربیت نایافته است و تمامی زنان را شامل نمی شود.

?پیام امام امیر المومنین ، مکارم شیرازی ، ج۱۲ ص۳۷۳

?پرسمان اعتقادی