خانه / شبهات / پاسخگوی موضوعی / زنان / چرا دیه مرد بیشتر از دیه زن است مگر خون مرد رنگین تر است؟

چرا دیه مرد بیشتر از دیه زن است مگر خون مرد رنگین تر است؟