خانه / شبهات / پیرامون ائمه عليهم السلام / علی علیه السلام از بعضی احکام آگاهی نداشتند!!!

علی علیه السلام از بعضی احکام آگاهی نداشتند!!!

 کانال های ضد دین می گویند حضرت علی از برخی چیزها آگاهی !!!نداشت و این با آنچه شیعه در مورد علم او می گویند منافات دارد .

چنین می گویند علی علیه السلام از حکم مذی آگاه نبود و از این شرم داشت که به‌صورت مستقیم از حضرت رسول بپرسد به همین دلیل از مقداد خواست این حکم را از پیامبر اسلام بپرسد و به او آموزش دهد. متن این روایت صحیح در منابع معتبر شیعه چنین آمده است:

«محمد بن اسماعیل می‌گوید از اباالحسن در مورد حکم مذی پرسیدم و او به من دستور داد که وضو بگیرم یک سال بعد مجددا همین سوال را مطرح کردم بازهم  به من دستور داد وضو بگیرم و فرمود: حضرت علی علیه السلام به مقداد دستور داد تا حکم مذی را از رسول خدا بپرسد و خودش شرم داشت که بپرسد. و رسول خدا فرمود : وضو بگیرند…
۹ ـ التهذیب ۱: ۱۸|۴۳ ولاحظ الإستبصار ۱: ۹۲|۲۹۵.

?پاسخ?
طراح این اشکال به این توجه نداشته است که حضرت علی علیه السلام  شاگرد پیامبر گرامی بوده است و هر آنچه از حلال و حرام می دانسته است از پیامبر تعلیم دیده است و جریان مذکور یکی از این موارد است.
?امام صادق علیه السلام فرمود:
« خداوند حلال و حرام و تاویل را به رسولش تعلیم داد و رسول الله نیز تمام آنچه از خدا تعلیم دیده بود را به علی تعلیم داد»
?بحار الانوار ج۴۰ ص۲۰۸
?وفرمود:
« علی به هر آنچه رسول خدا می دانست آگاهی داشت و خداوند چیزی را به رسولش تعلیم نمی داد مگر آنکه رسول الله آن را به امیر المومنین تعلیم می داد»
?بحار الانوار ج۴۰ ص۲۰۹
معنای این روایات آن است که حضرت علی از برخی امور آگاهی نداشت اما با شاگردی و تعلیم پیامبر گرامی به تمام امور آگاهی پیدا می کرد .
❗️بر اساس این روایات ، پیامبر گرامی حکم « مذی» را نیز به حضرت علی تعلیم داد و حضرت علی آن را فرا گرفت .
?این فراگیری علی علیه السلام از پیامبر گرامی به حدی پیش رفت که داناترین فرد امت شد  .
 ابن عباس می گفت:« به خدا سوگند علی بن ابی طالب نه دهم از علم را فرا گرفته و در یک دهم آن هم با شما شریک است»

?الاستیعاب ج۲ ص۴۶۲
?ابن سعد در مورد او می گفت: « دانا ترین مردم به علوم رسول خدا علی بن ابی طالب است»

?مستدرک حاکم ج۳ ص۴۹۹
پیامبر گرامی می فرمود:« پس از درگذشت من علی بن ابی طالب داناترین فرد امت من است»

?کنزالعمال ج۶ ص۱۵۶

?خود حضرت علی نیز می فرمود:« از آنچه که خدا و رسول خدا فرموده اند از من بپرس به دلیل آنکه ما اهل بیت به آنچه که خدا و رسول او فرموده اند از دیگران داناتریم»

?طبقات ابن سعد ج۶ ص۱۶۷

ابن اثیر و دیگران نقل می کنند:

« در میان اصحاب رسول خدا کسی داناتر از علی نبود»

?اسد الغابه ج۶ ص۲۲

?الاستیعاب ج۲ ص۴۶۲ 

عایشه نیز در مورد علی علیه السلام می گفت:« او از سنت کمال اطلاع را دارد»

?الاستیعاب ج۲ ص۴۶۲

?کنزالعمال ج۴ ص۳۴۳

کانال پرسمان اعتقادی