خانه / پاسخگوی روز شمار / پیرامون ماه های قمری / رجب / آیا اعتکاف فقط در ماه رمضان است؟

آیا اعتکاف فقط در ماه رمضان است؟

آیادر اسلام تنها اعتکاف در ماه رمضان آمده و در ماه های دیگر مشروعیتش ثابت نیست و خداوند ثواب نمی دهد؟

?پاسخ?

?اعتکاف در اصل به معنای محبوس ماندن و مدتی طولانی در کنار چیزی بودن است و در اصطلاح شرع به معنای توقف در مساجد برای عبادت می باشد که حد اقل آن سه روز است و شرط آن روزه داشتن و ترک بعضی دیگر از لذائذ است .

?تفسیر نمونه ج۱ ص۶۵۳

?فلسفه و حکمت اعتکاف را می توان در ایجاد زمینه مناسب برای اندیشه و تفکر و فراهم آمدن زمینه توبه و بازگشت و فرصت نیایش و تلاوت قرآن و خواندن نماز بیان کرد.

اعتکاف یک برنامه خود سازی مهم است که انسان را در مدت چند روز به کلی از مظاهر مادی جدا می سازد و در یک عالم روحانی و معنوی غرق می کند و او را به نگریستن مجدد به برنامه های اخلاقی و توبه از گناه و محاسبه و مراقبه وا می دارد و در مجموع یک تولد ثانویه محسوب می شود.

?استفتاءات جدید ، ج۲ ص۱۵۷

?استحباب اعتکاف در ماه مبارک رمضان امری ثابت است .

?امام صادق علیه السلام فرمود:

« رسول خدا ده روز آخر ماه رمضان را در مسجد معتکف می شد»

?الکافی ج۲ ص۱۸۴

?پیامبر گرامی فرمود:

« اعتکاف ده روز آخر رمضان برابری می کند با دو حج و عمره »

?الفقیه ج۲ ص۱۸۸

?امام صادق فرمود:

« تنها اعتکاف در ده روز آخر رمضان ثواب کامل و تمام را دارد»« لا اعتکاف الا فی العشر الاواخر من شهر رمضان»

?تهذیب الاحکام ج۴ ص۲۹۱

?اما از برخی روایات دیگر نیز استفاده می شود اعتکاف اختصاص به ماه رمضان ندارد و در تمام ماه های حرام از جمله رجب استحباب دارد.

❕امام صادق علیه السلام فرمود:

« هر کس حاجت برادر مومن خود را بر آورده کند …خداوند به او پاداش دو ماه روزه داری در ماه های حرام و دو ماه اعتکاف در ماه های حرام را می دهد …»

?الکافی ج۲ ص۱۹۵

?علامه مجلسی می نویسد:

« از این حدیث استحباب اعتکاف در ماه های حرام استفاده می شود و این که انجام اعتکاف اختصاص به ماه رمضان ندارد»

?بحار الانوار ج۷۱ ص۳۲۸

از سوی دیگر روزه روزهای ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ در هر ماه که به عنوان ایام البیض شناخته می شود استحباب دارد.

?وسائل الشیعه ج۱۰ ص۴۳۶ باب۱۲

و روزه داری در ماه رجب نیز بسیار ارزش و ثواب دارد  و سبب آمرزش تمام گناهان می شود .

?بحار الانوار ج۹۴ ص۲۶ باب۵۵

?از آنجایی که شرط اعتکاف سه روز روزه داری است و روزه روزهای ایام البیض در هر ماه خصوصا در ماه رجب استحباب بالخصوص دارد و انجام اعتکاف نیز در ماه های حرام خصوصا ماه رجب توصیه شده است لذا می بینیم امروزه اعتکاف در ماه رجب روزهای ۱۳ و ۱۴ و۱۵ آن مرسوم شده است.

اگر چه افضل و بهتر از دست ندادن اعتکاف در ده روز آخر ماه رمضان است.

?پرسمان اعتقادی