خانه / شبهات / پیرامون ائمه عليهم السلام / جایگاه امام جواد علیه السلام در نزد علمای اهل سنت

جایگاه امام جواد علیه السلام در نزد علمای اهل سنت

علامه سبط بن جوزی حنفی درباره امام می نویسد: « او در علم و تقوا ،زهد و بخشندگی شیوه پدرش را در پیش گرفته بود .او با القاب مرتضی و قانع نیز خوانده می شد»

تذکره الخواص ص۳۵۸٬۳۵۹

محمد بن طلحه شافعی می آورد: « هر چند خردسال بود اما منزلتی والا و آوازه ای بلند داشت .مناقب و فضائل او به قدری فراوان است که نه میدان هماوردی ها گنجایش آن را داشت و نه اجل امان داد تا بر همگان اشکار شود.در عمر کوتاهش خداوند او را از چنان منقبت و منزلتی خاص برخوردار کرد که فروغ آن در طلیعه بزرگداشت و تجلیل می درخشید»

مطالب السوول ص۲۳۹

ذهبی از متعصبین اهل سنت درباره امام جواد چنین می نویسد:

« او به جواد ،قانع و مرتضی ملقب بود و در شمار بزرگان اهل بیت پیامبر قرار داشت .از انجا که به سخا و بخشندگی شهره بود « جواد» خوانده شد»

الوافی بالوفیات،ج۴ ص۱۰۵

ابن صباغ مالکی یکی دیگر از علمای اهل سنت چنین می نویسد:

« او در عین خردسالی مرتبه و منزلتی والا و آوازه ای بلند و فراگیر داشت .بر اساس نصوصی که درباره امامت او آمده بود و نیز وصیت پدرش علی بن موسی الرضا پس از پدرش عهده دار منصب امامت شد .جماعتی از افراد ثقه و عادل نیز این مطلب را نقل کرده اند»

الفصول المهمه ص۲۵۱

شبراوی شافعی چنین می اورد:

« کرامات او فراوان و مناقب او مشهود است و ما بخشی از کرامات بزرگ و مناقب زیبای او را نقل کردیم»

الاتحاف بحب الاشراف ص۱۶۸

خیر الدین زرکلی نیز چنین می اورد:

« او منزلت و مرتبه ای بلند داشت ،هوشمند و زبان آور و در بدیهه گویی توانمند بود»

الاعلام ج۷ ص۱۵۵

یوسف اسماعیل نبهانی نیز چنین می گوید: « او یکی از بزرگان ائمه و چراغ هدایت گر امت است»

جامع کرامات الاولیائ،ج۱ ص۱۰۰

محمود بن وهیب بغدادی نیز چنین می نویسد: « او وارث دانش و فضل پدر خود و از نظر منزلت و کمال سر آمد بود»

جوهر الکلام ص۱۴۷

برگرفته از کتاب پیشوایان هدایت،ج۱۱ ص۲۱ به بعد

کانال پرسمان اعتقادی