خدای وهابیت

لطفا از کتبشان توضیح دهید که وهابی ها معتقد به چه خدایی هستند و صفات خدا را چه چیزهایی می دانند؟

?پاسخ?

برای شناخت خدایی که وهابیت به آن معتقد است به برخی از نظریات ابن تیمیه موسس این فرقه ضاله اشاره می کنیم؛

۱⃣تصریح ابن تیمیه بر جسمانیت خداوند :او می گوید:« در جایی از کتاب خدا و سنت رسول و سخنان امت سلف و پیشوایان دینی نیامده است که خداوند جسم نبوده و از جسمانیت و عرض بودن منزه است .از این رو انکار معنایی که شرع و عقل آن را نفی نکرده نوعی نادانی و گمراهی است»

?التاسیس فی رد اسس التقدیس ج۱ ص۱۰۱

۲⃣خدای وهابیت سوار بر پشه:

ابن تیمیه می گوید:« اگر خداوند بخواهد می تواند با قدرت خویش بر پشت پشه ای هم سوار شود حال چرا نتواند بر روی عرش استقرار یابد»

?همان مدرک ص۵۶۸

۳⃣خدای وهابیت هر شب در آسمان دنیا؛

ابن تیمیه می گوید:« خداوند عز و جل هر شب از آسمان به زمین می ٱید کسی که منکر این سخن گردیده و یا آن را توجیه کند بدعت گذار و گمراه است»

?کتب و رسائل و فتاوی ابن تیمیه ( مجموع الفتاوی ) ج۵ ص۶۱

۴⃣خداوند وهابیت با تمام اعضا جز ریش و عورت؛

ابویعلی استاد ابن تیمیه می گوید:« نسبت به آنچه در صفات حق گفته می شود از قول من نقل کنید که من جز ریش و عورت هر عضوی را برای خدا قائلم »

?العواصم من القواصم ص۲۱۰

۵⃣خدای وهابیت جوان با صورتی بی ریش و بی مو:

نقل می کنند:« پیامبر پروردگارش را در شمایل جوانی با صورتی بی مو وبا پوششی از لولو وبا قدم ها وپاهای سبزه وگندمگون مشاهده کرد»

?میزان الاعتدال،ج۲ ص۳۶۳

?سیوطی از پیامبر روایت میکند که گفت:«پرودگارم را در قالب جوانی با موهایی پرپشت تا سرشانه دیدم»

?جامع الاحادیث،ج۴ ص۳۹۶ باب ۳

۶⃣خدای وهابیت با انگشتانی سرد در میان کتف های پیامبر؛

نقل می کنند که پیامبر فرمود:« در خواب خدا را به زیباترین قیافه دیدم که فرمود یا محمد فرشتگان من در چه مطلبی با هم منازعه می کنند .گفتم نمی دانم .پس از این که آن پرسش را سه بار تکرار کرد و پاسخ منفی شنید دستش را میان دو کتف من گذارد چنان که سردی انگشتانش را در سینه ام حس کردم»

?سنن ترمذی ج۵ ص۳۶۸

۷⃣خدای وهابیت هروله کنان می دود:

علمای وهابی چنین فتوا داده اند:« آری صفت هروله ( دوان دوان رفتن خدا ) در حدیث قدسی که بخاری و مسلم نقل کرده اند آمده است که اگر بنده قدم زنان به سویم آید من دوان دوان به سوی او خواهم شتافت»

?فتاوی اللجنه الدائمه للبحوث و الافتاء ج۳ ص۱۹۶

سایر مشخصات خدای وهابیت ؛

۸⃣خدای آنان در شکل و قیافه حضرت آدم با قامتی ۶۰ ذراعی است چنان که از پیامبر نقل می کنند:

« خداوند آدم را به شکل خود و با قدی شصت ذراعی خلقت فرمود»

?صحیح بخاری ج۵ ص۲۲۹۹

?صحیح مسلم ج۴ ص۲۱۸۳

۹⃣خدای وهابیت خدایی است که بر اساس روایاتشان می توان با او چانه زد و به خواسته های خود رسید؛

?صحیح بخاری ج۱ ص۲۷۷ و ج۵ ص۲۴۰۳

?خدای آنان دارای پا و ساق پای عریان است؛

?صحیح بخاری ج۶ ص۲۷۰۶

۱⃣۱⃣خدای آنان تعجب می کند و می خندد:

« ابوهریره می گوید:

« روز بعد آن مرد مهمان نواز به حضور پیامبر شرفیاب شد حضرت فرمود امشب خداوند با رفتار و روش مهمان نوازی شما به خنده افتاد و از کار شما تعجب کرد»

?صحیح بخاری ج۳ ص۱۳۸۲

کانال پرسمان اعتقادی