خانه / شبهات / پاسخگوی موضوعی / موضوعات دیگر / نظر اسلام در مورد رییس جمهور شایسته چیست؟آیا حدیث انتخاباتی داریم که بگوید به چه افرادی باید رای بدهیم؟

نظر اسلام در مورد رییس جمهور شایسته چیست؟آیا حدیث انتخاباتی داریم که بگوید به چه افرادی باید رای بدهیم؟

?پاسخ?

در احادیث اسلامی شرایطی برای کارگزاران بیان شده است که باید در انتخاب افراد مورد توجه قرار گیرد؛

۱-علم و آگاهی در بالاترین سطح؛

?پیامبر گرامی فرمود:

« کسی که امامت و پیشوایی جمعیتی را بر عهده می گیرد در حالی که در میان آنها آگاه تر از او وجود دارد پیوسته کار آنها رو به انحطاط می رود تا روز قیامت »

?وسائل الشیعه ج۵ ص۴۱۵

?وفرمود:

« کسی که مردم را به خویشتن دعوت کند در حالی که در میان آنها آگاه تر از او وجود دارد او بدعت گذار گمراه است»

?سفینه البحار ج۶ ص۳۴۸

۲-سعه صدر و گشادگی فکر و آمادگی پذیرش حوداث مختلف؛

?حضرت علی فرمود:

« ابزار ریاست و مدیریت ، سعه صدر و گشادگی روح و فکر و تحمل فراوان است»

?نهج البلاغه کلمات قصار ۱۷۶

۳-آگاهی بر مسائل زمان ؛

?امام صادق فرمود:

« آن کس که آگاه از وضع زمان خود باشد مسائل پیچیده و گمراه کننده به او هجوم نمی آورد»

?الکافی ج۱ ص۲۷

۴-منافع مردم و خویش را یکسان دیدن ؛

?حضرت علی زمانی که محمد بن ابی بکر را به زمامداری مصر برگزید چنین به او دستور داد:

« برای عموم مردم چیزی را دوست بدار که برای خود و خانواده خود دوست می داری و برای آنها چیزی را ناخوش بدار که برای خود و خانواده خود ناخوش داری چرا که این کار منطق تو را قوی می کند و مردم را به اصلاح و صلاح نزدیکتر می سازد»

?بحار الانوار ج۷۲ ص۲۷

۵-پیوند عاطفی با مردم؛

?در برخی روایات سلطان عادل به منزله پدر شمرده شده است و به مردم توصیه شده است که همانند پدر او را گرامی بدارند .مفهوم این سخن آن است که او هم باید با چشم فرزندی به مردم نگاه کند و به این ترتیب باید یک رابطه عاطفی آن گونه که میان پدر و فرزندان است میان او و مردم برقرار باشد.

?امام کاظم علیه السلام فرمود:

« سلطان عادل به منزله پدر مهربان است پس دوست بدارید برای او آنچه را که برای خود دوست می دارید و ناخوش دارید برای او آنچه را که برای خود ناخوش دارید»

?وسائل الشیعه ج۱۸ ص۴۷۲

۶-دوری از بخل و جهل و نادانی و جفا و ستم؛

?حضرت علی فرمود:

« شما می دانید کسی که بر نوامیس و خون ها و غنائم ، احکام و پیشوایی مسلمین حکومت می کند نباید بخیل باشد مبادا در جمع آوری اموال آنان برای خویش حرص بورزد و نباید جاهل و نادان باشد که با جهلش آنها را گمراه سازد و نه جفا کار که پیوندهای آنها را از هم بگسلد و نه ستمکار که گروهی را بی دلیل به گروهی دیگر مقدم دارد و نه رشوه خوار در قضاوت که حقوق آنها را پایمال کند و در رساندن حق به صاحبش کوتاهی ورزد و نه تعطیل کننده سنت پیامبر که امت را به هلاکت بیفکند»

?نهج البلاغه خطبه ۱۳۱

۷-دوری از سازشکاری و هماهنگی با اهل باطل ؛

?حضرت علی فرمود:

« فرمان خدا را تنها کسی می تواند بر پا دارد که ( با دشمنان خدا ) سازشکار نباشد و به روش اهل باطل عمب نکند و پیرو فرمان طمع نگردد»

?نهج البلاغه حکمت ۱۲۰

۸-نسبت به مقام و منصب خویش به چشم امانت بنگرد نه وسیله برتری جویی و استفاده شخصی و حزبی؛

?حضرت علی به قاضی اهواز چنین نوشت :

« بدان ای رفاعه این حکومت ( و پستهای مختلف آن ) امانت الهی است .هرکس در آن خیانت کند لعنت خدا تا روز قیامت بر او باد و هر کس خائنی را به کار گیرد پیامبر در دنیا و آخرت از او بیزار است»

?دعائم الاسلام ج۲ ص۵۳۱

?و به فرماندار آذربایجان چنین نوشت:

« کار تو ( فرمانداری ) برای تو وسیله نان و آب نیست بلکه امانتی است در گردنت»

?نهج البلاغه نامه ۵

۹-از آیات قرآن نیز استفاده می شود که زمامدار باید علم و توانایی در انجام مسئولیت ها را دارا بوده و در ادای مسئولیت نیز  امین و درستکار باشد .

?بقره ۲۴۷- یوسف ۵۵- قصص ۲۶

 

 

 

کانال پرسمان اعتقادی