خانه / شبهات / پاسخگوی موضوعی / موضوعات دیگر / نظر اسلام در مورد فال و فال گیری چیست؟آیا فال حافظ و قهوه و …اعتبار دارد؟

نظر اسلام در مورد فال و فال گیری چیست؟آیا فال حافظ و قهوه و …اعتبار دارد؟

منظور از فال در ادبیات عرب این است که انسان حادثه ای را نشان پیروزی و موفقیت و پیشامد خیر بداند .مثلا بگوید که چون فلان نوزاد در روز میلاد یکی از معصومان به دنیا آمده است آینده خوبی دارد و یا صبحگاهان که از منزل خارج می شود وقتی با انسان صالح و درستکاری برخورد کرد بگوید این نشان می دهد که امروز کارهای ما رو به راه خواهد بود .

این گونه فال نیک زدن مورد تایید اسلام است .

حضرت علی فرمود:

« فال نیک زدن حق است»نهج البلاغه حکمت ۴۰۰

پیامبر گرامی فرمود:

« فال نیک بزنید آن را خواهید یافت»پیام امام امیر المومنین ج۱۵ ص۲۶۷

در غرر الحکم آمده است که حضرت علی فرمود:

« فال نیک بزن تا پیروز شوی »غرر الحکم ح۱۸۵۷

پیامبر گرامی فرمود:

« خداوند فال نیک را دوست دارد»بحار الانوار ج۷۴ ص۱۶۵

وقتی انسان تفال به خوبی می زند اثر روانی قابل توجهی در او به وجود می آید و او را امیدوار به آینده خوب  می سازد و اراده او را برای ادامه کارها تقویت می کند و به او شجاعت و استقامت می بخشد و این اثر روانی قابل انکار نیست و سبب پیشرفت و پیروزی می شود .

البته اگر فال نیک با توکل بر خدا همراه باشد اثر معنوی غیر قابل انکار دارد . بنابراین اعتقاد به تاثیر فال نیک به آن معنا که گفتیم یک امر خرافی تلقی نمی شود.

آنچه که جزو خرافات است و با توحید منافات دارد فال بد زدن است .

حضرت علی فرمود:

« فال بد حق نیست و جزو خرافات است»نهج البلاغه حکمت ۴۰۰

پیامبر گرامی فرمود:

« فال بد زدن نوعی شرک است»مسند احمد ج۱ ص۳۸۹

زیرا مفهومش این است که غیر خدا را در سرنوشت خود موثر و شریک بدانیم و این نوعی شرک است .

وفرمود:« کسی که اراده سفری کند و از منزل به سوی مقصد حرکت کند ولی پرنده ای را ببیند و به فال بد بگیرد و به خانه برگردد به آنچه بر محمد نازل شده کافر گردیده است» کنزالعمال ج۱۰ ص۱۱۴

زیرا پریدن پرنده ای را در سرنوشت خود موثر دانسته به گونه ای که او را از حرکت به سوی مقصد باز داشته است .

در روایت دیگر آمده است :

« پیامبر فال نیک را دوست می داشت و از فال بد متنفر بود»بحار الانوار ج۹۲ ص۲

 

امام صادق فرمود:« فال چنان است که صاحبش به آن معتقد شود .اگر آسانش گیرد ( فال نیک بزند ) آسان است و اگر سختش گیرد ( فال بد بزند ) سخت است و اگر چیزی نگیرد چیزی نخواهد بود»الکافی ج۸ ص۱۹۷

و در روایات بیان شده است که کفاره فال بد زدن توکل بر خداوند است و هرگاه فال بد زدید با توکل بر خدا به فال بد توجه نکنید و اثر فال بد با توکل از بین می رود چنان که

پیامبر گرامی فرمود:

« کفاره فال بد زدن توکل بر خداست»وسائل الشیعه ج۱۱ ص۳۶۲

فال حافظ و فال قهوه اعتبار شرعی ندارد اما اگر تفال به آنها از جهت فال نیک زدن باشد به اعتبار فال نیک خوب است و اگر فال بد زده شود به هیچ عنوان معتبر تلقی نمیشود اگر چه ترک فال زدن به قهوه پسندیده است .

کانال پرسمان اعتقادی