خانه / شبهات / پاسخگوی موضوعی / زنان / چرا زنان نمی توانند رییس جمهور شوند ؟

چرا زنان نمی توانند رییس جمهور شوند ؟

?پاسخ?

اسلام در حاکم و قاضی مرد بودن را شرط می داند و این از آن جهت نیست که می خواهد از مقام زنان بکاهد و یا او را تحقیر کند بلکه این کار به خاطر رعایت شرایط طبیعی و خصائص آفرینش زن است .

اصل تقسیم کار ایجاب می کند که هر کاری به اهل و شایسته آن سپرده شود .

از آنجا که زن یک موجود عاطفی است  کارهایی که به صلابت و خشونت نیاز دارد به مرد واگذار شده است و ولایت و زعامت یکی از این کارهاست .

ادله اسلامی حاکی از آن است که زن نباید متصدی مقام قضاء و داوری باشد ؛

مقام قضاوت شعبه کوچکی از حکومت است و وقتی زن نتواند قاضی باشد به طریق اولی حق زعامت و حکومت را نیز نخواهد داشت و این برای آن است که زن در مقابل صحنه های تاثر آور که معمولا قضات با آنها سر و کار دارند نمی تواند استقامت و ثبات خود را حفظ کند و جانب حق را که چه بسا از تاثیرات عاطفی به دور است بگیرد .

حضرت علی در وصیت خود نسبت به زنان چنین فرمود:

« زنان را برای انجام کاری که توانایی و قدرت ندارند ناچار مکن زیرا زن همچون شاخه گل است نه قهرمان خشن»

?نهج البلاغه نامه ۳۱

پیامبر گرامی فرمود:

« رستگار نمی شوند قومی که زن بر آنها حکومت کند»

?الخلاف شیخ طوسی ج۲ ص۲۳

وفرمود:

« گروهی که تصمیم گیرنده آنها زن باشد روی رستگاری را نخواهند دید»

?بحار الانوار ج۷۴ ص۱۳۸

وفرمود:« اگر زمامداران شما بدترین شما و ثروتمندان شما بخیلان شما و اداره کننده جامعه شما به دست زنهای شما باشد در این صورت مرگ بر شما از زندگی در روی زمین بهتر است»

?سنن ترمذی ج۴ ص۵۲۹

?تحف العقول ص۲۹

چنان که گفتیم چون زنان موجودات عاطفی هستند و سریعتر تحت تاثیر عواطف قرار می گیرند لذا کارهایی که بیشتر به عقل و صلابت نیاز دارد به زنان واگذار نشده است و قضاوت و حکومت از این نوع کارهاست که اسلام زن را از عهده داری آنها معاف کرده است و در عوض کارهایی را به او تفویض کرده که با شرائط و خصائص خلقت او مناسب است مانند خانه داری و تربیت نسل های پاک و پاکیزه و تحویل آنها به اجتماع که نیازمند به عاطفه و دلسوزی بسیار است .

البته انکار نمی کنیم که در میان جامعه زنان افراد انگشت شماری پیدا می شوند که از نظر اندیشه و فکر دارای منطق قوی و نیرومند می باشند ولی این سبب نمی شود که همه زنان از چنین خصیصه ای برخوردار باشند و این روشن است که همیشه در جعل قانون اکثر را ملاک حکم قرار می دهند نه افراد استثنائی را

کانال پرسمان اعتقادی