خانه / شبهات / پیرامون ائمه عليهم السلام / کعبه در زمان تولد علی بت خانه بوده؛ تولد در یک بت خانه چه فضیلتی دارد که این قدر شیعه به ان افتخار می کند؟

کعبه در زمان تولد علی بت خانه بوده؛ تولد در یک بت خانه چه فضیلتی دارد که این قدر شیعه به ان افتخار می کند؟

در پاسخ شما ابتدا روایت زیبایی را نقل می کنیم که مرحوم سلطان الواعظین در کتاب شریف شبهای پیشاور می اورد:
” در لحظات اخر عمر شریف حضرت امیر هر یک از صحابه ایشان به بالین ایشان حاضر می شدند و سوالات خو درا مطرح می کردند یکی از این افراد صعصعه بن صوحان از روات بزرگ شیعه بود

صعصعه سوال از برتر بودن حضرت امیر بر انبیا می کرد تا انجا که رسید و گفت :

” تو برتر هستی یا عیسی؟

حضرت علی فرمود:
” من افضل از عیسی هستم چرا که پس از آنکه مریم بواسطه دمیدن جبرییل در گریبان او به قدرت خدا حامله شد همین که زمان وضع حملش شد وحی شد ای مریم از بیت المقدس خارج شو زیرا که این خانه محل عبادت است نه زایشگاه و محل ولادت لذا از بیت المقدس بیرون رفت ودر میان صحرا پای نخله خشکیده عیسی بدنیا آمد؛

اما من وقتی مادرم فاطمه بنت اسد را درد زاییدن گرفت در حالتی که وسط مسجد الحرام بود به کعبه پناه برد وگفت خدایا بحق این خانه و بحق کسی که این خانه را بنا کرده این درد زاییدن را بر من آسان گردان همان ساعت دیوار خانه شکافته شد ندای غیبی برخاست که ای فاطمه داخل خانه شو

فاطمه مادرم وارد شد ومن در همان خانه کعبه به دنیا امدم”

? شب های پیشاور ص۴۷۶

از این امر خداوند به حضرت فاطمه بنت اسد در وارد شدن به کعبه و نهی از مریم از وضع حمل در بیت المقدس با توجه به شرافت مکه بر بیت المقدس شرافت حضرت علی بر عیسی نبی معلوم می شود

اما پاسخ سوال شما که تولد یافتن در یک بت خانه چه فضیلتی دارد:

پاسخ آن است که همین خانه کعبه در مدت ۱۳ سال حضور پیامبر در مکه محل عبادت و طواف ایشان وپس از آن قبله برای مسلمین بوده است ، این که عده ای از موقعیت کعبه سو استفاده کردند غباری  بر دامن خانه کعبه نمی نشیند.

?کانال پرسمان اعتقادی