خانه / شبهات / پاسخگوی موضوعی / پیرامون پیامبر اسلام / چطوری میشود ثابت کرد که قرآن برای تمام دوره های زندگی بشریت هست نه فقط مربوط به یک دوره؟

چطوری میشود ثابت کرد که قرآن برای تمام دوره های زندگی بشریت هست نه فقط مربوط به یک دوره؟

پرسش
چطوری میشود ثابت کرد که قرآن برای تمام دوره های زندگی بشریت هست نه فقط مربوط به یک دوره؟
چون بهایی ها ادعا میکنند که قرآن فقط دستوراتش مربوط به همان زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میشود.
بهایی ها میگن قوانین و دستورات اسلام همشون باطل شده و مربوط به هزارسال پیش هست و خاتمیت وجود ندارد چون خود پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرموده که هزار سال بعد ازمن پیامبر دیگه ایی میاید!!!
چطور میشود ادعای باطل بودن قرآن و اسلام را رد کرد؟

?پاسخ?

با تامل در آیات و روایات به وضوح بدست می آید که اسلام و قرآنی آیینی جهانی بوده و رسالت پیامبر اسلام تا روز قیامت باقی خواهد بود و به هیچ عنوان پس از ایشان پیامبر دیگری نخواهد آمد.

خداوند می فرماید:

«بگو ای مردم من رسول خدا به سوی همه شما هستم»

?اعراف۱۵۸

«ما تو را برای بشارت و انذار تمام مردم ارسال کردیم»

?سبا۲۸

«ما تو را برای تمام مردم فرستادیم»

?نساء ۷۹

« ما تو را به عنوان رحمتی برای جهانیان فرستادیم»

?انبیا۱۰۷

« پر برکت است خداوندی که قرآن را بر بنده اش نازل کرد تا برای جهانیان منذر باشد»

?فرقان۱

« ( بگو) قرآن بر من وحی شده است تا شما و هرکس که دعوتم به او برسد را انذار دهم»

?انعام۱۹

همینطور ایات زیر بر این مطلب گواه است؛

صف ۹- نساء ۱۷۰- ابراهیم ۱- ال عمران ۱۳۸

پیامبر گرامی فرمود:

« من برای هدایت تمام مردم بر انگیخته شده ام»

?وسائل الشیعه ج۳ ص۳۵۰

و فرمود:« برای هدایت تمام مردم بر انگیخته شده ام اعم از عرب و عجم»

?امالی صدوق ص۱۸۷

امام صادق فرمود:« خداوند پیامبرش را برای تمام مردم فرستاد .اعم از اهل مشرق و مغرب و اهل آسمان و اهل زمین از جن و انس»

?البرهان فی تفسیر القرآن ج۴ ص۵۲۱

شاهد دیگر جهانی بودن دعوت اسلام نامه هایی متعددی است که پیامبر گرامی برای زمامداران بزرگ دنیا مانند کسری ایران و قیصر روم مینوشت و آنان را به اسلام دعوت می کرد .

?مکاتیب الرسول ج۱ ص۱۰۹

?بحار الانوار ج۲۰ ص۳۷۷ باب۲۱

با توجه به این نکات روشن می شود که این ادعا که دعوت  اسلام اختصاص به مردم عرب زمان پیامبر داشته و تمام جهانیان را شامل نمی شده است ادعایی دروغین بوده که قابل اعتنا نمی باشد.

همینطور در این نیز شکی نمی باشد که پیامبر گرامی خاتم پیامبران نیز بوده و پس از ایشان پیامبر دیگری نیز نخواهد امد؛

۱-آیات و روایات فوق که تصریح بر جهانی بودن دعوت  آیین اسلام برای همه مردم تا روز قیامت می کرد شاهدی بر خاتمیت پیامبر گرامی و دعوت اسلام نیز می باشد زیرا اگر پس از آیین اسلام قرار باشد آیین دیگری برای مردم بیاید دعوت اسلام نمی تواند شامل همه مردم تا روز قیامت شود.

۲-خداوند نیز صریحا می فرماید:

« محمد پدر هیچ یک از مردان شما نیست ولی رسول خدا و ختم کننده و آخرین پیامبران است»

?احزاب۴۰

۳-روایات فراوانی نیز تصریح به خاتمیت پیامبر گرامی می کند؛

امام صادق فرمود:«خداوند با پیامبر اسلام به سلسله پیامبران خاتمه داد و بعد از او هرگز پیامبری برانگیخته نخواهد شد»

?الکافی ج۱ ص۲۶۹

پیامبر گرامی فرمود:«من خاتم و پایان دهنده سلسله پیامبران و انبیا هستم»

?عیون الاخبار ج۲ ص۷۴

?بحار الانوار ج۳۹ ص۳۶

وفرمود:« هیچ پیامبری پس از من نیست و هیچ سنتی پس از سنت من نخواهد بود »

?امالی مفید ص۵۳

?حضرت امیر می فرماید:« محمد امین وحی خدا و خاتم رسولان او بود»

?نهج البلاغه خطبه ۱۸۳

روشن میشود این سخن که پیامبر وعده به آمدن به پیامبر دیگری پس از هزار سال داده است کذب و دروغ بهاییان بوده که قابل اعتنا نمی باشد.

کانال پرسمان اعتقادی

 

لینک کوتاه: http://maaref-eslami.com/?p=1098