خانه / شبهات / پاسخگوی موضوعی / زنان / چرا در اسلام زنان حق قضاوت کردن را ندارند؟ آیا این ظلم به آنان محسوب نمی شود؟

چرا در اسلام زنان حق قضاوت کردن را ندارند؟ آیا این ظلم به آنان محسوب نمی شود؟

اسلام قضاوت را به عنوان یک موقعیت شغلی ممتاز معرفی نکرده است تا همگان ترغیب به آن شوند .بلکه قضاوت در اسلام یک تکلیف خطیر و خطرناک بوده که جز در موارد لزوم نباید به آن تن داد‌.

امام رضا علیه السلام فرمود:

« قضات به چهار دسته اند .یک دسته قضاتی هستند که به باطل حکم می کنند در حالی که می دانند آن حکم باطل است اینان در جهنم هستند .یک دسته قضاتی هستند که به باطل حکم می کنند در حالی که متوجه نیستند آنان نیز در جهنم هستند .دسته دیگر آنانی هستند که به حق حکم می کنند اما آگاهی لازم قضاوت را ندارند آنان نیز در جهنم هستند .و دسته چهارم قضاتی هستند که به حق حکم می کنند و آگاهی لازم را نیز دارند پس آنان در بهشت اند .از قضاوت کردن اجتناب کن زیرا ممکن است نتوانی قضاوت به حق کنی»

?بحار الانوار ج۱۰۱ ص۲۶۴

لذا در روایات ما آمده است که قاضی باید دارای ایمان  و علم و اجتهاد  و عدالت بوده و با تامل و دقت کافی قضاوت کند.

?وسائل الشیعه ج۲۷ ص۱۱ و ص۲۱۳

?با توجه به این نکته در مورد قضاوت زنان می گوییم:

جنس زن برای انجام وظایفی متفاوت با مرد آفریده شده است وبه همین دلیل احساسات متفاوتی دارد.

قانون آفرینش وظیفه حساس مادری وپرورش نسلهای نیرومند را برعهده او گذارده به همین دلیل سهم بیشتری از عواطف واحساسات به او داده است درحالی که طبق این قانون وظایف خشن وسنگین تر اجتماعی بر عهده جنس مرد گذارده شده است وسهم بیشتری از تفکر به او داده شده است بنابراین اگر بخواهیم عدالت را اجرا کنیم باید پاره ای از وظایف اجتماعی را که نیاز بیشتری به اندیشه و مقاومت وتحمل شداید دارد بر عهده مرد گذارده شود و وظایفی که عواطف و احساسات بیشتری را می طلبد بر عهده زنان قرار دهیم.

?تفسیر نمونه،ج۲ ص۱۵۷

از آنجایی که در قضاوت کردن ، خشونت و عدم تاثر از محیط و افراد و حوادث و شدت عمل نهفته است ، غلبه عواطف و احساسات در زنان اجازه نمی دهد که کار خشنی همچون مساله قضاء و داوری را بر عهده بگیرد.

?پیام قرآن ج۱۰ ص۱۵۴

لذا پیامبر گرامی فرمود:

« قضاوت کردن برای زن نمی باشد»

?الفقیه ج۴ ص۳۶۴

کانال پرسمان اعتقادی