ایام محسنیه – یک

می گویند ایام ابتدایی ماه ربیع روزهای حزن و اندوه و عزاداری است چون در این ایام است که خلافت غصب شد و به خانه حضرت زهرا حمله شد و فرزند ایشان سقط شد .بر پایه این استدلال دهه محسنیه از ۲۸ صفر تا۸ ربیع گرفته می شود آیا این کار اشکالی دارد؟

پاسخ؛

توجه به نکاتی چند لازم است؛

۱- در این شکی نیست که پیامبر گرامی و اهل بیت ایشان در معرض بیشترین مصیبت ها در طول عمر شریفشان بوده اند .

امام باقر فرمود:

« شدیدترین مردم از حیث بلا و مصیبت پیامبران سپس جانشینان آنها هستند» (الکافی ج۲ ص۲۵۳)

پیامبر گرامی فرمود:

«هیچ پیامبری به مانند من مورد اذیت و مصیبت واقع نشد» (مناقب ابن شهر آشوب ج۳ ص۲۴۷)

مصایب پیامبر گرامی و اهل بیت ایشان اختصاص به یک روز و دو روز نبوده است بلکه انان در تمام عمر گرفتار اذیت ها و آزارها و محاصره ها و زندان ها و پرخاشگری ها و مانند آن بوده اند.

با این وجود آیا ما باید تمام طول سال را به خاطر مصایب آن بزرگواران عزاداری کنیم و همگان را هم تشویق به آن کنیم و از شادی کردن پرهیز دهیم در حالی که خود اهل بیت چنین نکردند؟

۲- در روایات متعددی امر به شادی و تفریح کردن شده است که اگر بگوییم باید تمام طول سال اندوهگین و عزادار باشیم توجیه مناسبی برای روایات شادی نخواهیم داشت .جهت اگاهی به نمایه زیر رجوع فرمایید: 

۳- آنچه از روایات استفاده می شود آن است که برگزاری دهه عزاداری تنها برای امام حسین توصیه شده است و دلیلی برای برقراری دهه عزاداری برای سایر اهل بیت از روایات استفاده نمی شود .جهت آگاهی به نمایه زیر رجوع کنید؛

https://telegram.me/Rahnamye_Behesht/4724

۴- این که بخواهیم در طول سال مردم را به بهانه های مختلف وادار به برقراری مجالس عزاداری و گریه و اندوه کنیم با آن که دلیلی خاص بر این سخن از سیره اهل بیت بدست نمی آید طولی نمی کشد که این کار سبب دوری مردم از دین و احیای شعائر الهی می شود و برای مردم نوعی دل زدگی دینی ایجاد می شود و گناه آن نیز بر گردن مسببان می باشد.

امام رضا فرمود:

«هرکس سنت ناپسندی بنیان نهد که سبب دوری مردم از دین شود گناه آن و گناه هرکسی که با عمل او گمراه شده است بر ذمه مسبب اصلی می باشد» (بحار الانوار ج۲ ص۲۴)

۵- حضرت علی فرمود:

« خداوند از بین زمینیان ما اهل بیت را برگزیده است و شیعیان ما را برایمان برگزیده که ما را یاری می دهند و با شادی ما شاد هستند و با حزن و اندوه ما اندوهگین هستند و اموال و جان های خودشان را در راه ما بذل می کنند» (الخصال ج۲ ص۶۳۵)

قدر متقین از این نوع روایات آن است که شب و روز شهادت اهل بیت دارای قداست است و همگان باید احترام آن را نگه دارند و به عزاداری بپردازند اما در غیر این ساعات دلیل خاصی از روایات برای برگزاری مراسم عزاداری از اهل بیت نداریم به جز آنچه برای عزاداری کردن برای امام حسین وارد شده است.

۶- برخی از محققان با اقامه ادله معتقدند که شهادت حضرت محسن در روز جمعه دوم ربیع الاول بوده است. (شبهات فاطمیه ،عصیری ص۴۴۴)

۷- بله در طول سال هر روز و هرشبی که بر انسان می گذرد انسان می تواند مصایب اهل بیت را برای خود بازگو کند و اشک بریزد چنان که امام صادق فرمود:

« هرکس برای مصایب ما قطره اشکی بریزد خداوند صورتش را بر آتش جهنم حرام می کند و تمام گناهانش را می بخشد » (بحار الانوار ج۴۴ ص۲۸۵)

اما با توجه به نکات فوق الذکر دلیلی برای اجبار مردم به برگزاری عزاداری برای اهل بیت به غیر از شب و روز شهادت آن بزرگواران نمی باشد .