خانه / شبهات / پاسخگوی موضوعی / زنان / چرا در خطبه ۸۰ نهج البلاغه گفته شده زنان ناقص العقل هستند؟ آیا این توهین به زنان نیست؟

چرا در خطبه ۸۰ نهج البلاغه گفته شده زنان ناقص العقل هستند؟ آیا این توهین به زنان نیست؟

برای جواب به این سوال توجه به چند نکته لازم است:

۱- این خطبه بعد از جنگ «جمل» وارد شده و مى دانیم میدان دارِ اصلى آن جنگ، همسر پیامب به نام «عایشه» بود که به تحریک «طلحه» و «زبیر» به شکل بى سابقه اى در میدان جنگ وارد شد و خون هاى زیادى از بى گناهان و یا ناآگاهان به زمین ریخت که بعضى عدد کشته شدگان را بالغ بر هفده هزار نفر مى دانند.

۲- ما در بسیارى از آیات قرآن حتى مذمتی از نوع بشر مى بینیم: «به یقین انسان حریص و کم طاقت آفریده شده! هنگامى که بدى به او رسد، بى تابى مى کند و هنگامى که خوبى به او رسد بخل مى ورزد و مانع دیگران مى شود.»  (معارج ۱۹-۲۰)

و در جاى دیگر مى خوانیم: « انسان به یقین بسیار ظالم و جاهل بود» (احزاب۷۲)

و در جاى دیگر او را، «کفور مبین» (کفران کننده آشکار) نامیده است. (زخرف ۱۵)

و در جاى دیگر از انسان به عنوان موجودى که هرگاه به نعمت مى رسد طغیان مى کند، یاد شده (علق ۶-۷)

و مانند آن….

 

بى شک، انسان در طبیعتش نه «کفور مبین» است نه «ظلوم و جهول» و نه طغیانگر، بلکه ظاهر این است که این بحثها درباره انسانهایى است که تحت تربیت رهبران الهى قرار نگرفته اند و به صورت گیاهان خودرو، در آمده اند. نه راهنمایى و نه بیدارگرى دارند و در میان هوس ها غوطه ورند.

به همین دلیل در قرآن از مقام انسانِ با تقوا و مطیع فرمان الهى، مدح و تمجید فراوان شده و اصولا بنى آدم به عنوان گل سرسبد جهان آفرینش معرّفى گردیده است. (اسراء ۷۰)

در مورد جنس زن نیز مطلب همین گونه است، در میان زنان افراد شایسته اى داریم که حتّى در میان مردان مانند آنها کم است و به عکس، زنان بسیار منحرفى داریم که سرچشمه بسیارى از نابسامانى هاى جامعه بشرى هستند.

۳- در این شکی نیست که زنان برجسته در اسلام فراوان بوده اند که پیامبر و امامان برای انها احترام قائل بوده اند نظیر حضرت خدیجه،حضرت فاطمه،ام سلمه ،و …

افزون بر این قران نیز بسیاری از زنان را مدح کرده است چنان که فرمود:

« هر کس کار شایسته ای انجام دهد خواه مرد باشد یا زن در حالی که مومن است او را حیات پاکیزه ای می بخشیم » (نحل ۹۷)

ونیز از برخی از زنان به عنوان الگو و اسوه نام می برد. (تحریم ۱۱ و۱۲)

امام صادق فرمود:

« یک زن صالحه از هزار مرد غیر صالح برتر است» (وسائل الشیعه ج۲۰ ص۱۷۲)

 

 همچنین خداوند متعال در آیه ۱۳ سوره حجرات صراحتا تقوا را معیار برتری دانسته است نه چیز دیگر را

۴- با توجه به آنچه بیان شد و با توجه به شان نزول خطبه در مورد تعبیر ناقص العقل در مورد زنان می گوییم:

این سخن ناظر به زنان تربیت نایافته تحت مکتب الهی است .در این نوع زنان عواطف و احساسات بر عقلشان غلبه دارد و چه بسا تحت تاثیر عواطف واقع شده و طبق آن به نفع و یا زیان کسی شهادت می دهند. وطبق این عواطف و احساسات رفتار می کنند واز عقل کم بهذه می گیرند .لذا در روایات ما از مشورت با این نوع از زنان نهی شده است.

وسائل الشیعه ج ۲۰ ص۱۸۲

 

روشن می شود که تعبیر حضرت امیر یک حکم عام برای تمام افراد زنان نمی باشد بلکه ناظر به زنانی است که ویژگی های گفته شده را دارا هستند.

 

 

 

 

 

https://telegram.me/Rahnamye_Behesht