خانه / بایگانی برچسب: امام حسین نه از پستان حضرت فاطمه و نه زنان دیگر شیر نخورد

بایگانی برچسب: امام حسین نه از پستان حضرت فاطمه و نه زنان دیگر شیر نخورد

خرافات در کتابهای شیعه است

خرافات در شیعه

پرسش با یک دوست سنی بحثی داشتم گفت خرافات تو کتابهای شما است از جمله اینکه می گویید امام حسین از انگشت پیامبر شیر می خورد و از فاطمه شیر نمی خورد؛ آیا واقعا چنین چیزی قابل قبول است؟ پاسخ: شیخ کلینی از امام صادق علیه السلام روایت می کند …

ادامه نوشته »