خانه / بایگانی برچسب: مجازات زنان زناکار

بایگانی برچسب: مجازات زنان زناکار

آیا تغییر و نسخ احکام نشان دهنده ناگاهی خداوند نمی باشد؟

نسخ به هیچ عنوان مستلزم ناگاهی واضع از قوانین نمی باشد بلکه بر اساس تغییر شرایط و مصالح احکامی تغییر می کند.

ادامه نوشته »