خانه / بایگانی برچسب: محمد

بایگانی برچسب: محمد

خداوند در قرآن به پیامبر می گوید :قل انما انا بشر مثلکم « بگو من فقط بشری همانند شما هستم» با این وجود چگونه ما می گوییم امامان و پیامبر علم غیب می دانستند و قدرت تکوینی داشته اند و فوق بشری بودند؟

خداوند در دو آیه خطاب به پیامبرش می فرماید: « بگو من فقط انسانی مثل شما هستم که این حقیقت بر من وحی می شود که معبود شما تنها یکی است» ?فصلت۶ – کهف ۱۰۹ ?یعنی بگو من  از نظر ساختمان جسمانی بشری مانند شما هستم .می خورم و راه …

ادامه نوشته »